Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglerlunden Borettslag
Juridisk navn:  Baglerlunden Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666, St. Olavs plass v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988882550
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/28/2005
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.35%
Resultat  
  
-11.49%
Egenkapital  
  
6.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.027.000 4.394.000 8.731.000 5.756.000 6.222.000
Resultat: 2.319.000 2.620.000 7.174.000 4.038.000 3.611.000
Egenkapital: 39.326.000 37.006.000 34.386.000 27.213.000 23.174.000
Regnskap for  Baglerlunden Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.027.000 4.394.000 8.731.000 5.756.000 6.222.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.280.000 -944.000 -1.023.000 -1.615.000
Driftsresultat 2.801.000 3.114.000 7.787.000 4.733.000 4.607.000
Finansinntekter 23.000 18.000 17.000 17.000 23.000
Finanskostnader -505.000 -512.000 -631.000 -712.000 -1.019.000
Finans -482.000 -494.000 -614.000 -695.000 -996.000
Resultat før skatt 2.319.000 2.620.000 7.174.000 4.038.000 3.611.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.319.000 2.620.000 7.174.000 4.038.000 3.611.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.953.000 77.878.000 77.870.000 77.870.000 77.873.000
Sum omløpsmidler 659.000 592.000 644.000 494.000 508.000
Sum eiendeler 78.612.000 78.470.000 78.514.000 78.364.000 78.381.000
Sum opptjent egenkapital 39.321.000 37.002.000 34.382.000 27.208.000 23.170.000
Sum egenkapital 39.326.000 37.006.000 34.386.000 27.213.000 23.174.000
Sum langsiktig gjeld 38.807.000 41.133.000 43.820.000 50.804.000 54.807.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 331.000 307.000 347.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 78.612.000 78.470.000 78.513.000 78.363.000 78.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.027.000 4.394.000 8.731.000 5.756.000 6.222.000
Driftsinntekter 4.027.000 4.394.000 8.731.000 5.756.000 6.222.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Avskrivning -2.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.167.000 -1.223.000 -887.000 -966.000 -1.558.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.280.000 -944.000 -1.023.000 -1.615.000
Driftsresultat 2.801.000 3.114.000 7.787.000 4.733.000 4.607.000
Finansinntekter 23.000 18.000 17.000 17.000 23.000
Finanskostnader -505.000 -512.000 -631.000 -712.000 -1.019.000
Finans -482.000 -494.000 -614.000 -695.000 -996.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.319.000 2.620.000 7.174.000 4.038.000 3.611.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 77.878.000 77.878.000 77.870.000 77.870.000 77.873.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 77.953.000 77.878.000 77.870.000 77.870.000 77.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.953.000 77.878.000 77.870.000 77.870.000 77.873.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 212.000 91.000 77.000 68.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 501.000 567.000 426.000 447.000
Sum omløpsmidler 659.000 592.000 644.000 494.000 508.000
Sum eiendeler 78.612.000 78.470.000 78.514.000 78.364.000 78.381.000
Sum opptjent egenkapital 39.321.000 37.002.000 34.382.000 27.208.000 23.170.000
Sum egenkapital 39.326.000 37.006.000 34.386.000 27.213.000 23.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 241.000 234.000 240.000 269.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 38.807.000 41.133.000 43.820.000 50.804.000 54.807.000
Leverandørgjeld 205.000 68.000 49.000 64.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 30.000 18.000 14.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 331.000 307.000 347.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 78.612.000 78.470.000 78.513.000 78.363.000 78.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 261.000 337.000 147.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 2.1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 2.1 1.4 1.3
Soliditet 5 47.2 43.8 34.7 29.6
Resultatgrad 69.6 70.9 89.2 82.2 74.0
Rentedekningsgrad 5.5 6.1 12.3 6.6 4.5
Gjeldsgrad 1 1.1 1.3 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 3.6 4 9.9 6.1 5.9
Signatur
29.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex