Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglerne As
Juridisk navn:  Baglerne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ørsnesalleen 17 Ørsnesalleen 17 Fax:
3120 Nøtterøy 3120 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 817549012
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exentia Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
96.48%
Egenkapital  
  
-1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 190.000 0 0 0
Resultat: -7.000 -199.000 -136.000 -42.000
Egenkapital: 610.000 617.000 817.000 952.000
Regnskap for  Baglerne As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 190.000 0 0 0
Driftskostnader -51.000 -73.000 -49.000 -26.000
Driftsresultat 139.000 -73.000 -49.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -146.000 -126.000 -87.000 -16.000
Finans -146.000 -126.000 -87.000 -16.000
Resultat før skatt -7.000 -199.000 -136.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -199.000 -136.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.188.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 3.225.000 3.131.000 2.863.000
Sum eiendeler 3.256.000 3.225.000 3.131.000 2.863.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -383.000 -183.000 -42.000
Sum egenkapital 610.000 617.000 817.000 952.000
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 2.598.000 2.313.000 1.900.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 9.000 1.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 3.257.000 3.224.000 3.131.000 2.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 0 0 0
Andre inntekter 154.000 0 0 0
Driftsinntekter 190.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -73.000 -49.000 -26.000
Driftskostnader -51.000 -73.000 -49.000 -26.000
Driftsresultat 139.000 -73.000 -49.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -146.000 -126.000 -87.000 -16.000
Finans -146.000 -126.000 -87.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -199.000 -136.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.188.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.188.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.188.000 0 0 0
Varebeholdning 0 3.188.000 3.067.000 2.452.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 36.000 63.000 411.000
Sum omløpsmidler 68.000 3.225.000 3.131.000 2.863.000
Sum eiendeler 3.256.000 3.225.000 3.131.000 2.863.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -383.000 -183.000 -42.000
Sum egenkapital 610.000 617.000 817.000 952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 2.598.000 2.313.000 1.900.000
Leverandørgjeld -6.000 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 8.000 1.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 9.000 1.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 3.257.000 3.224.000 3.131.000 2.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 3.216.000 3.130.000 2.852.000
Likviditetsgrad 1 2.7 358 3 260.
Likviditetsgrad 2 2.7 4.1 6 37.4
Soliditet 18.7 19.1 26.1 33.3
Resultatgrad 73.2
Rentedekningsgrad 1 -0.6 -0.6 -1.6
Gjeldsgrad 4.3 4.2 2.8 2
Total kapitalrentabilitet 4.3 -2.3 -1.6 -0.9
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex