Baglerstredet Fellesarealsameie
Juridisk navn:  Baglerstredet Fellesarealsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666 St. Olavs Plass V/ Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988924261
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/8/2005
Foretakstype: SAM
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.32%
Resultat  
  
-135.29%
Egenkapital  
  
-13.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 507.000 486.000 443.000 606.000 474.000
Resultat: -12.000 34.000 -22.000 -3.000 12.000
Egenkapital: 80.000 92.000 58.000 80.000 82.000
Regnskap for  Baglerstredet Fellesarealsameie
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 507.000 486.000 443.000 606.000 474.000
Driftskostnader -519.000 -452.000 -465.000 -608.000 -463.000
Driftsresultat -12.000 34.000 -22.000 -3.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 34.000 -22.000 -3.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 34.000 -22.000 -3.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 111.000 92.000 79.000 136.000 106.000
Sum eiendeler 111.000 92.000 79.000 136.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 58.000 80.000 82.000
Sum egenkapital 80.000 92.000 58.000 80.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 21.000 56.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 92.000 79.000 136.000 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 507.000 486.000 443.000 606.000 474.000
Driftsinntekter 507.000 486.000 443.000 606.000 474.000
Varekostnad 0 0 0 -18.000 -17.000
Lønninger -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -57.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -418.000 -431.000 -556.000 -389.000
Driftskostnader -519.000 -452.000 -465.000 -608.000 -463.000
Driftsresultat -12.000 34.000 -22.000 -3.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 34.000 -22.000 -3.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 26.000 35.000 0
Andre fordringer 0 0 12.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 82.000 41.000 101.000 105.000
Sum omløpsmidler 111.000 92.000 79.000 136.000 106.000
Sum eiendeler 111.000 92.000 79.000 136.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 58.000 80.000 82.000
Sum egenkapital 80.000 92.000 58.000 80.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 0 21.000 56.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 21.000 56.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 92.000 79.000 136.000 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 92.000 58.000 80.000 83.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.8 2.4 4.6
Likviditetsgrad 2 3.6 0.0 3.8 2.5 4.7
Soliditet 72.1 100.0 73.4 58.8 78.1
Resultatgrad -2.4 7.0 -5.0 -0.5 2.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.0 0.4 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -10.8 37.0 -27.8 -2.2 10.5
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex