Baglertun Borettslag
Juridisk navn:  Baglertun Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32113600
v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49 v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49 Fax: 32123699
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 942501064
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/1987
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ringbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
1.23%
Resultat  
  
110.77%
Egenkapital  
  
11.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.074.000 1.061.000 1.061.000 1.030.000 1.000.000
Resultat: 434.000 -4.029.000 708.000 741.000 650.000
Egenkapital: 3.831.000 3.444.000 7.423.000 6.775.000 6.098.000
Regnskap for  Baglertun Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.074.000 1.061.000 1.061.000 1.030.000 1.000.000
Driftskostnader -515.000 -4.987.000 -351.000 -275.000 -323.000
Driftsresultat 512.000 -4.110.000 650.000 690.000 656.000
Finansinntekter 36.000 21.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -162.000 -124.000 -7.000 -19.000 -30.000
Finans -126.000 -103.000 -2.000 -14.000 -27.000
Resultat før skatt 434.000 -4.029.000 708.000 741.000 650.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 387.000 -4.213.000 649.000 677.000 629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.323.000 11.323.000 10.813.000 10.813.000 10.813.000
Sum omløpsmidler 1.917.000 1.590.000 1.050.000 704.000 458.000
Sum eiendeler 13.240.000 12.913.000 11.863.000 11.517.000 11.271.000
Sum opptjent egenkapital 3.829.000 3.442.000 7.421.000 6.773.000 6.096.000
Sum egenkapital 3.831.000 3.444.000 7.423.000 6.775.000 6.098.000
Sum langsiktig gjeld 9.300.000 9.421.000 4.384.000 4.778.000 5.172.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 49.000 56.000 -35.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 13.241.000 12.914.000 11.863.000 11.518.000 11.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.074.000 1.061.000 1.061.000 1.030.000 1.000.000
Driftsinntekter 1.074.000 1.061.000 1.061.000 1.030.000 1.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -49.000 -44.000 -43.000 -33.000 -35.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -466.000 -4.943.000 -308.000 -242.000 -288.000
Driftskostnader -515.000 -4.987.000 -351.000 -275.000 -323.000
Driftsresultat 512.000 -4.110.000 650.000 690.000 656.000
Finansinntekter 36.000 21.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -162.000 -124.000 -7.000 -19.000 -30.000
Finans -126.000 -103.000 -2.000 -14.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 387.000 -4.213.000 649.000 677.000 629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.323.000 11.323.000 10.813.000 10.813.000 10.813.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.323.000 11.323.000 10.813.000 10.813.000 10.813.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.323.000 11.323.000 10.813.000 10.813.000 10.813.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 9.000
Andre fordringer 102.000 91.000 83.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.815.000 1.499.000 967.000 704.000 449.000
Sum omløpsmidler 1.917.000 1.590.000 1.050.000 704.000 458.000
Sum eiendeler 13.240.000 12.913.000 11.863.000 11.517.000 11.271.000
Sum opptjent egenkapital 3.829.000 3.442.000 7.421.000 6.773.000 6.096.000
Sum egenkapital 3.831.000 3.444.000 7.423.000 6.775.000 6.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 234.000 222.000 210.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.300.000 9.421.000 4.384.000 4.778.000 5.172.000
Leverandørgjeld 61.000 48.000 55.000 -38.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 1.000 1.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 49.000 56.000 -35.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 13.241.000 12.914.000 11.863.000 11.518.000 11.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.807.000 1.541.000 994.000 739.000 456.000
Likviditetsgrad 1 17.4 32.4 18.8 -20.1 229.0
Likviditetsgrad 2 17.4 32.4 18.8 -20.1 229.1
Soliditet 28.9 26.7 62.6 58.8 54.1
Resultatgrad 47.7 -387.4 61.3 6 65.6
Rentedekningsgrad 3.2 -33.1 92.9 36.3 22.0
Gjeldsgrad 2.5 2.7 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.1 -31.7 5.5 6 5.8
Signatur
25.11.2020
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER
LAGETS FIRMA.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex