Baglervegen Borettslag
Juridisk navn:  Baglervegen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90970323
V/Boligbyggelaget Tobb Postboks 2424 Torgarden V/Boligbyggelaget Tobb Krambugata 1 Fax: 73831501
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 983939805
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/5/1962 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
0.06%
Resultat  
  
195.71%
Egenkapital  
  
34.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.668.000 1.667.000 1.605.000 1.450.000 1.406.000
Resultat: 223.000 -233.000 -2.071.000 -247.000 273.000
Egenkapital: -415.000 -638.000 -406.000 1.665.000 1.912.000
Regnskap for  Baglervegen Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.668.000 1.667.000 1.605.000 1.450.000 1.406.000
Driftskostnader 1.170.000 1.635.000 3.416.000 1.481.000 904.000
Driftsresultat 499.000 33.000 -1.811.000 -31.000 502.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 223.000 -233.000 -2.071.000 -247.000 273.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 -233.000 -2.071.000 -247.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.365.000 7.624.000 7.883.000 8.122.000 8.377.000
Sum omløpsmidler 1.954.000 1.940.000 2.327.000 1.697.000 1.884.000
Sum eiendeler 9.319.000 9.564.000 10.210.000 9.819.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital -415.000 -638.000 -406.000 1.665.000 1.912.000
Sum egenkapital -415.000 -638.000 -406.000 1.665.000 1.912.000
Sum langsiktig gjeld 9.626.000 10.064.000 10.501.000 7.876.000 8.189.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 139.000 114.000 277.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 9.318.000 9.565.000 10.209.000 9.818.000 10.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.668.000 1.667.000 1.605.000 1.450.000 1.406.000
Driftsinntekter 1.668.000 1.667.000 1.605.000 1.450.000 1.406.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 57.000 54.000 55.000 53.000 51.000
Avskrivning 259.000 259.000 256.000 255.000 255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 854.000 1.322.000 3.105.000 1.173.000 598.000
Driftskostnader 1.170.000 1.635.000 3.416.000 1.481.000 904.000
Driftsresultat 499.000 33.000 -1.811.000 -31.000 502.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 -233.000 -2.071.000 -247.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.355.000 7.611.000 7.866.000 8.122.000 8.377.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.365.000 7.624.000 7.883.000 8.122.000 8.377.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.365.000 7.624.000 7.883.000 8.122.000 8.377.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 155.000 153.000 42.000 4.000 5.000
Andre fordringer 26.000 22.000 17.000 201.000 321.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.954.000 1.940.000 2.327.000 1.697.000 1.884.000
Sum omløpsmidler 1.954.000 1.940.000 2.327.000 1.697.000 1.884.000
Sum eiendeler 9.319.000 9.564.000 10.210.000 9.819.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital -415.000 -638.000 -406.000 1.665.000 1.912.000
Sum egenkapital -415.000 -638.000 -406.000 1.665.000 1.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.626.000 10.064.000 10.501.000 7.876.000 8.189.000
Leverandørgjeld 79.000 115.000 84.000 249.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 24.000 30.000 28.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 139.000 114.000 277.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 9.318.000 9.565.000 10.209.000 9.818.000 10.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.847.000 1.801.000 2.213.000 1.420.000 1.724.000
Likviditetsgrad 1 18.3 1 20.4 6.1 11.8
Likviditetsgrad 2 18.3 1 20.4 6.1 11.8
Soliditet -4.5 -6.7 1 18.6
Resultatgrad 29.9 2 -112.8 -2.1 35.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -23.5 -26.1 4.9 4.4
Total kapitalrentabilitet 5.4 0.3 -17.7 -0.3 4.9
Signatur
30.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex