Bahr Innovation As
Juridisk navn:  Bahr Innovation As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40093120
Frognerveien 13B Frognerveien 13B Fax:
0263 Oslo 263 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916326998
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/24/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fast Solutions As
Utvikling:
Omsetning  
  
175.5%
Resultat  
  
420.55%
Egenkapital  
  
1063.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.113.000 404.000 229.000 228.000 0
Resultat: 234.000 -73.000 -112.000 -97.000 -40.000
Egenkapital: 212.000 -22.000 51.000 163.000 -10.000
Regnskap for  Bahr Innovation As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.113.000 404.000 229.000 228.000 0
Driftskostnader -878.000 -476.000 -340.000 -327.000 -40.000
Driftsresultat 235.000 -73.000 -112.000 -98.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 234.000 -73.000 -112.000 -97.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 -73.000 -112.000 -97.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 123.000 87.000 94.000 0
Sum omløpsmidler 192.000 62.000 12.000 90.000 201.000
Sum eiendeler 325.000 185.000 99.000 184.000 201.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -322.000 -249.000 -137.000 -40.000
Sum egenkapital 212.000 -22.000 51.000 163.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 207.000 48.000 22.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 185.000 99.000 185.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.113.000 404.000 229.000 153.000 0
Andre inntekter 0 0 0 75.000 0
Driftsinntekter 1.113.000 404.000 229.000 228.000 0
Varekostnad -235.000 -141.000 -36.000 -110.000 -21.000
Lønninger -280.000 -138.000 -207.000 -26.000 0
Avskrivning -66.000 -60.000 -7.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -137.000 -90.000 -173.000 -19.000
Driftskostnader -878.000 -476.000 -340.000 -327.000 -40.000
Driftsresultat 235.000 -73.000 -112.000 -98.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 -73.000 -112.000 -97.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 123.000 87.000 0 0
Driftsløsøre 133.000 0 0 94.000 0
Sum varige driftsmidler 133.000 123.000 87.000 94.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 123.000 87.000 94.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 0 11.000 0
Andre fordringer 2.000 0 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 53.000 12.000 76.000 201.000
Sum omløpsmidler 192.000 62.000 12.000 90.000 201.000
Sum eiendeler 325.000 185.000 99.000 184.000 201.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -322.000 -249.000 -137.000 -40.000
Sum egenkapital 212.000 -22.000 51.000 163.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 6.000 7.000 5.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 28.000 3.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 172.000 38.000 11.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 207.000 48.000 22.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 185.000 99.000 185.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 -145.000 -36.000 68.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.3 0.3 4.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 0.3 0.3 4.1 1.0
Soliditet 65.2 -11.9 51.5 88.1 -5.0
Resultatgrad 21.1 -18.1 -48.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.5 -9.4 0.9 0.1 -21.1
Total kapitalrentabilitet 72.3 -39.5 -113.1 -52.4 -19.9
Signatur
22.04.2020
SIGNATUR
BAHR ADRIAN
Prokurister
22.04.2020
PROKURA
BAHR ADRIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex