Bakkebø Regnskap Og Rådgivning As
Juridisk navn:  Bakkebø Regnskap Og Rådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94847609
Soknesøran 8 Soknesøran 8 Fax:
7290 Støren 7290 Støren
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 915745954
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bakkebø Eva Katrine
Utvikling:
Omsetning  
  
26.33%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
78.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.564.000 1.238.000 1.071.000 316.000
Resultat: 42.000 42.000 -56.000 -50.000
Egenkapital: 73.000 41.000 38.000 45.000
Regnskap for  Bakkebø Regnskap Og Rådgivning As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.564.000 1.238.000 1.071.000 316.000
Driftskostnader -1.518.000 -1.189.000 -1.119.000 -366.000
Driftsresultat 47.000 50.000 -48.000 -50.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 0
Finans -5.000 -7.000 -8.000 0
Resultat før skatt 42.000 42.000 -56.000 -50.000
Skattekostnad -10.000 -10.000 14.000 15.000
Årsresultat 32.000 32.000 -42.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 24.000 54.000 87.000
Sum omløpsmidler 362.000 284.000 296.000 220.000
Sum eiendeler 367.000 308.000 350.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 -73.000 -77.000 -35.000
Sum egenkapital 73.000 41.000 38.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 266.000 311.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 307.000 350.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.503.000 1.199.000 1.027.000 246.000
Andre inntekter 62.000 39.000 44.000 70.000
Driftsinntekter 1.564.000 1.238.000 1.071.000 316.000
Varekostnad -55.000 -36.000 -43.000 -1.000
Lønninger -959.000 -811.000 -746.000 -228.000
Avskrivning -22.000 -33.000 -33.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -482.000 -309.000 -297.000 -126.000
Driftskostnader -1.518.000 -1.189.000 -1.119.000 -366.000
Driftsresultat 47.000 50.000 -48.000 -50.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 0
Finans -5.000 -7.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 34.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 32.000 -42.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 22.000 54.000 87.000
Sum varige driftsmidler 0 22.000 54.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 24.000 54.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 224.000 187.000 198.000 99.000
Andre fordringer 43.000 37.000 37.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 22.000 17.000 26.000
Sum omløpsmidler 362.000 284.000 296.000 220.000
Sum eiendeler 367.000 308.000 350.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 -73.000 -77.000 -35.000
Sum egenkapital 73.000 41.000 38.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 71.000 101.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 5.000
Leverandørgjeld 48.000 28.000 55.000 37.000
Betalbar skatt 13.000 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 85.000 87.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 77.000 68.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 266.000 311.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 307.000 350.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 18.000 -15.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 0.9
Soliditet 19.9 13.4 10.8 14.7
Resultatgrad 3 4 -4.5 -15.8
Rentedekningsgrad 9.4 6.3
Gjeldsgrad 4 6.5 8.2 5.8
Total kapitalrentabilitet 12.8 16.6 -13.7 -16.3
Signatur
06.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex