Bakkebø Stål Og Service As
Juridisk navn:  Bakkebø Stål Og Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47817378
Frøsethøgda 17 Frøsethøgda 17 Fax:
7290 Støren 7290 Støren
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 915445705
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bakkebø Eva Katrine
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.71%
Resultat  
  
-17.83%
Egenkapital  
  
-502.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.000 304.000 820.000 1.086.000
Resultat: -185.000 -157.000 55.000 133.000
Egenkapital: -177.000 44.000 165.000 124.000
Regnskap for  Bakkebø Stål Og Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.000 304.000 820.000 1.086.000
Driftskostnader -191.000 -494.000 -755.000 -950.000
Driftsresultat -182.000 -189.000 66.000 136.000
Finansinntekter 0 38.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -12.000 -3.000
Finans -2.000 32.000 -12.000 -3.000
Resultat før skatt -185.000 -157.000 55.000 133.000
Skattekostnad -37.000 36.000 -14.000 -33.000
Årsresultat -221.000 -121.000 41.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 222.000 277.000 335.000
Sum omløpsmidler 5.000 71.000 269.000 275.000
Sum eiendeler 124.000 293.000 546.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 20.000 140.000 99.000
Sum egenkapital -177.000 44.000 165.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 100.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 199.000 282.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 293.000 546.000 609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 304.000 819.000 960.000
Andre inntekter 0 0 2.000 126.000
Driftsinntekter 10.000 304.000 820.000 1.086.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -30.000 -459.000
Lønninger -3.000 -214.000 -431.000 -333.000
Avskrivning -66.000 -92.000 -92.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -182.000 -202.000 -132.000
Driftskostnader -191.000 -494.000 -755.000 -950.000
Driftsresultat -182.000 -189.000 66.000 136.000
Finansinntekter 0 38.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -12.000 -3.000
Finans -2.000 32.000 -12.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 -121.000 41.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 37.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 66.000 157.000 249.000
Sum varige driftsmidler 0 66.000 157.000 249.000
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 119.000 119.000 86.000
Sum anleggsmidler 119.000 222.000 277.000 335.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 118.000 126.000
Andre fordringer 2.000 25.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 8.000 87.000 16.000
Sum omløpsmidler 5.000 71.000 269.000 275.000
Sum eiendeler 124.000 293.000 546.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 20.000 140.000 99.000
Sum egenkapital -177.000 44.000 165.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 64.000 38.000 45.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 100.000 162.000
Leverandørgjeld 17.000 77.000 69.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 15.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 6.000 87.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 78.000 66.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 199.000 282.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 293.000 546.000 609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.000 -128.000 -13.000 -49.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.4 1 0.9
Soliditet -141.6 1 30.2 20.3
Resultatgrad -62.2 8 12.5
Rentedekningsgrad -31.5 5.5 45.3
Gjeldsgrad -1.7 5.7 2.3 3.9
Total kapitalrentabilitet -145.6 -51.5 12.1 22.3
Signatur
24.06.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex