Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baklia Stall & Gårdsbarnehage DA
Juridisk navn:  Baklia Stall & Gårdsbarnehage DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61223501
Baklivegen 1643 Baklivegen 1643 Fax:
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 984593473
Aksjekapital: 141.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2002 1
Foretakstype: DA
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Regnskapsfører'N As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.64%
Resultat  
  
223.4%
Egenkapital  
  
37.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.042.000 5.511.000 5.610.000 5.127.000
Resultat: 456.000 141.000 407.000 -194.000
Egenkapital: 1.154.000 838.000 730.000 375.000
Regnskap for  Baklia Stall & Gårdsbarnehage DA
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.042.000 5.511.000 5.610.000 5.127.000
Driftskostnader -5.540.000 -5.320.000 -5.161.000 -5.292.000
Driftsresultat 503.000 192.000 448.000 -165.000
Finansinntekter 2.000 4.000 12.000 15.000
Finanskostnader -49.000 -55.000 -54.000 -45.000
Finans -47.000 -51.000 -42.000 -30.000
Resultat før skatt 456.000 141.000 407.000 -194.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 141.000 407.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.114.000 1.981.000 1.723.000 1.200.000
Sum omløpsmidler 531.000 585.000 774.000 539.000
Sum eiendeler 2.645.000 2.566.000 2.497.000 1.739.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 697.000 591.000 285.000
Sum egenkapital 1.154.000 838.000 730.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 1.101.000 1.251.000 1.394.000 1.007.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 476.000 372.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.565.000 2.496.000 1.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.007.000 889.000 883.000 813.000
Andre inntekter 5.035.000 4.622.000 4.727.000 4.314.000
Driftsinntekter 6.042.000 5.511.000 5.610.000 5.127.000
Varekostnad -123.000 -143.000 -141.000 -123.000
Lønninger -4.670.000 -4.493.000 -4.286.000 -4.146.000
Avskrivning -70.000 -69.000 -67.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -615.000 -667.000 -960.000
Driftskostnader -5.540.000 -5.320.000 -5.161.000 -5.292.000
Driftsresultat 503.000 192.000 448.000 -165.000
Finansinntekter 2.000 4.000 12.000 15.000
Finanskostnader -49.000 -55.000 -54.000 -45.000
Finans -47.000 -51.000 -42.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 141.000 407.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.096.000 1.958.000 1.695.000 1.165.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 23.000 28.000 35.000
Sum varige driftsmidler 2.114.000 1.981.000 1.723.000 1.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.114.000 1.981.000 1.723.000 1.200.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 170.000 6.000 3.000
Andre fordringer 208.000 216.000 295.000 214.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 298.000 198.000 472.000 322.000
Sum omløpsmidler 531.000 585.000 774.000 539.000
Sum eiendeler 2.645.000 2.566.000 2.497.000 1.739.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 697.000 591.000 285.000
Sum egenkapital 1.154.000 838.000 730.000 375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.101.000 1.251.000 1.394.000 1.007.000
Leverandørgjeld 19.000 87.000 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 35.000 33.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 354.000 322.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 476.000 372.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.565.000 2.496.000 1.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 109.000 402.000 181.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 2.1 1.5
Soliditet 43.6 32.7 29.2 21.6
Resultatgrad 8.3 3.5 8 -3.2
Rentedekningsgrad 10.3 3.5 8.3 -3.7
Gjeldsgrad 1.3 2.1 2.4 3.6
Total kapitalrentabilitet 19.1 7.6 18.4 -8.6
Signatur
26.08.2011
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex