Baklund Art Creation As
Juridisk navn:  Baklund Art Creation As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leilighetsnummer 410 Grefsenkollveien 12A Leilighetsnummer 410 Grefsenkollveien 12A Fax:
0490 Oslo 490 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915835783
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
56.52%
Egenkapital  
  
-76.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 101.000 0 0
Resultat: -20.000 -46.000 48.000 -6.000 -3.000
Egenkapital: 5.000 21.000 57.000 18.000 24.000
Regnskap for  Baklund Art Creation As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 101.000 0 0
Driftskostnader -20.000 -46.000 -53.000 -6.000 -3.000
Driftsresultat -20.000 -46.000 47.000 -6.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -20.000 -46.000 48.000 -6.000 -3.000
Skattekostnad 5.000 10.000 -8.000 0 0
Årsresultat -16.000 -36.000 39.000 -6.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 37.000 45.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 12.000 107.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 33.000 49.000 152.000 25.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -9.000 30.000 -10.000 -3.000
Sum egenkapital 5.000 21.000 57.000 18.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 27.000 92.000 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 48.000 153.000 25.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 101.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 101.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -31.000 -52.000 -6.000 -3.000
Driftskostnader -20.000 -46.000 -53.000 -6.000 -3.000
Driftsresultat -20.000 -46.000 47.000 -6.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -36.000 39.000 -6.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 30.000 45.000 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 30.000 45.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 37.000 45.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 25.000 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 12.000 82.000 25.000 30.000
Sum omløpsmidler 7.000 12.000 107.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 33.000 49.000 152.000 25.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -9.000 30.000 -10.000 -3.000
Sum egenkapital 5.000 21.000 57.000 18.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 27.000 85.000 7.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 27.000 92.000 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 48.000 153.000 25.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -15.000 15.000 18.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 1.2 3.6 5.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1.2 3.6 5.1
Soliditet 15.6 43.8 37.5 7 80.0
Resultatgrad 46.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.4 1.3 1.7 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -62.5 -95.8 30.9 -10.0
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex