Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balansekompasset As
Juridisk navn:  Balansekompasset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95089890
Nøssvegen 1A Nøssvegen 1A Fax:
2838 Snertingdal 2838 Snertingdal
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 997585143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-13.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 87.000 0 0 14.000 92.000
Resultat: -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Egenkapital: 53.000 61.000 61.000 61.000 -25.000
Regnskap for  Balansekompasset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 87.000 0 0 14.000 92.000
Driftskostnader -95.000 0 0 -63.000 -184.000
Driftsresultat -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 58.000 61.000 61.000 61.000 56.000
Sum eiendeler 58.000 61.000 61.000 61.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -48.000 -48.000 -48.000 -135.000
Sum egenkapital 53.000 61.000 61.000 61.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 81.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 61.000 61.000 61.000 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 0 0 14.000 92.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 87.000 0 0 14.000 92.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 0 0 -63.000 -226.000
Driftskostnader -95.000 0 0 -63.000 -184.000
Driftsresultat -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 0 0 -48.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 52.000 52.000 52.000 52.000 42.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 9.000 9.000 9.000 14.000
Sum omløpsmidler 58.000 61.000 61.000 61.000 56.000
Sum eiendeler 58.000 61.000 61.000 61.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -48.000 -48.000 -48.000 -135.000
Sum egenkapital 53.000 61.000 61.000 61.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 81.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 61.000 61.000 61.000 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 61.000 61.000 61.000 56.000
Likviditetsgrad 1 11.
Likviditetsgrad 2 1.2 0 0 0.0 0.0
Soliditet 91.4 1 1 100.0 -44.6
Resultatgrad -9.2 -342.9 -101.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 -3.2
Total kapitalrentabilitet -13.8 0 0 -78.7 -166.1
Signatur
25.02.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
HAUGEN KRISTIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
KRUGE ELLEN
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex