Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baldishol Planteskole AS
Juridisk navn:  Baldishol Planteskole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352100
Baldisholvegen 108 Baldisholvegen 108 Fax: 62352732
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 970886567
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/15/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.2%
Resultat  
  
91.6%
Egenkapital  
  
45.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000 21.130.000
Resultat: 2.807.000 1.465.000 454.000 294.000 517.000
Egenkapital: 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000 1.844.000
Regnskap for  Baldishol Planteskole AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000 21.130.000
Driftskostnader -26.385.000 -20.585.000 -18.933.000 -17.871.000 -20.329.000
Driftsresultat 2.982.000 1.629.000 661.000 523.000 800.000
Finansinntekter 59.000 24.000 16.000 13.000 20.000
Finanskostnader -233.000 -187.000 -224.000 -243.000 -303.000
Finans -174.000 -163.000 -208.000 -230.000 -283.000
Resultat før skatt 2.807.000 1.465.000 454.000 294.000 517.000
Skattekostnad -618.000 -336.000 -96.000 -64.000 -87.000
Årsresultat 2.189.000 1.129.000 357.000 230.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.510.000 1.508.000 1.547.000 1.007.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 13.387.000 10.561.000 8.334.000 7.329.000 7.765.000
Sum eiendeler 14.897.000 12.069.000 9.881.000 8.336.000 8.967.000
Sum opptjent egenkapital 3.180.000 1.991.000 1.461.000 1.404.000 1.244.000
Sum egenkapital 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000 1.844.000
Sum langsiktig gjeld 393.000 577.000 783.000 393.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 10.724.000 8.902.000 7.036.000 5.939.000 6.548.000
Sum gjeld og egenkapital 14.897.000 12.070.000 9.880.000 8.336.000 8.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.146.000 22.043.000 19.422.000 18.221.000 20.958.000
Andre inntekter 221.000 169.000 172.000 172.000 172.000
Driftsinntekter 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000 21.130.000
Varekostnad -14.135.000 -11.143.000 -10.125.000 -9.377.000 -10.420.000
Lønninger -7.075.000 -5.732.000 -5.829.000 -5.611.000 -6.467.000
Avskrivning -324.000 -263.000 -209.000 -196.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.251.000 -3.047.000 -2.770.000 -2.537.000 -3.246.000
Driftskostnader -26.385.000 -20.585.000 -18.933.000 -17.871.000 -20.329.000
Driftsresultat 2.982.000 1.629.000 661.000 523.000 800.000
Finansinntekter 59.000 24.000 16.000 13.000 20.000
Finanskostnader -233.000 -187.000 -224.000 -243.000 -303.000
Finans -174.000 -163.000 -208.000 -230.000 -283.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -300.000 -70.000 -200.000
Årsresultat 2.189.000 1.129.000 357.000 230.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 39.000 44.000 49.000 0 10.000
Driftsløsøre 1.471.000 1.362.000 1.395.000 904.000 1.090.000
Sum varige driftsmidler 1.510.000 1.406.000 1.444.000 904.000 1.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 103.000 103.000 103.000 103.000
Sum anleggsmidler 1.510.000 1.508.000 1.547.000 1.007.000 1.202.000
Varebeholdning 6.856.000 7.995.000 7.837.000 6.929.000 7.363.000
Kundefordringer 513.000 336.000 298.000 232.000 178.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.017.000 2.231.000 199.000 167.000 195.000
Sum omløpsmidler 13.387.000 10.561.000 8.334.000 7.329.000 7.765.000
Sum eiendeler 14.897.000 12.069.000 9.881.000 8.336.000 8.967.000
Sum opptjent egenkapital 3.180.000 1.991.000 1.461.000 1.404.000 1.244.000
Sum egenkapital 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000 1.844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 25.000 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 208.000 134.000 24.000 1.846.000 1.254.000
Sum langsiktig gjeld 393.000 577.000 783.000 393.000 575.000
Leverandørgjeld 1.724.000 2.163.000 1.283.000 481.000 963.000
Betalbar skatt 610.000 327.000 80.000 64.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 5.810.000 4.300.000 3.728.000 1.918.000 2.450.000
Utbytte 0 -600.000 -300.000 -70.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.373.000 1.379.000 1.621.000 1.560.000 1.594.000
Sum kortsiktig gjeld 10.724.000 8.902.000 7.036.000 5.939.000 6.548.000
Sum gjeld og egenkapital 14.897.000 12.070.000 9.880.000 8.336.000 8.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.663.000 1.659.000 1.298.000 1.390.000 1.217.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1
Soliditet 25.4 21.5 20.9 2 20.6
Resultatgrad 10.2 7.3 3.4 2.8 3.8
Rentedekningsgrad 12.8 8.7 3 2.2 2.7
Gjeldsgrad 2.9 3.7 3.8 3.2 3.9
Total kapitalrentabilitet 20.4 13.7 6.9 6.4 9.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex