Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balkan Art Department As
Juridisk navn:  Balkan Art Department As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92266366
c/o Optimal Regnskap AS Orkdalsveien 67 Vålerenggata 47 Fax:
7300 Orkanger 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998614937
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Optimal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.36%
Resultat  
  
360%
Egenkapital  
  
7200%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.076.000 1.031.000 756.000 1.065.000 988.000
Resultat: 184.000 40.000 -293.000 370.000 101.000
Egenkapital: 142.000 -2.000 -30.000 198.000 120.000
Regnskap for  Balkan Art Department As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.076.000 1.031.000 756.000 1.065.000 988.000
Driftskostnader -891.000 -985.000 -1.050.000 -695.000 -887.000
Driftsresultat 185.000 45.000 -293.000 370.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -5.000 -1.000 1.000 0
Resultat før skatt 184.000 40.000 -293.000 370.000 101.000
Skattekostnad -41.000 -12.000 66.000 -93.000 -27.000
Årsresultat 144.000 28.000 -228.000 278.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 57.000 75.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 676.000 538.000 203.000 633.000 512.000
Sum eiendeler 689.000 595.000 278.000 649.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -32.000 -60.000 168.000 90.000
Sum egenkapital 142.000 -2.000 -30.000 198.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 597.000 307.000 451.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 595.000 277.000 650.000 512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.076.000 1.031.000 756.000 1.065.000 988.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.076.000 1.031.000 756.000 1.065.000 988.000
Varekostnad 0 -23.000 0 0 0
Lønninger -686.000 -649.000 -693.000 -400.000 -707.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -6.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -307.000 -351.000 -293.000 -180.000
Driftskostnader -891.000 -985.000 -1.050.000 -695.000 -887.000
Driftsresultat 185.000 45.000 -293.000 370.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -5.000 -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 144.000 28.000 -228.000 278.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 53.000 65.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 10.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 0 4.000 10.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 57.000 75.000 16.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 491.000 283.000 0 242.000 92.000
Andre fordringer 18.000 197.000 176.000 215.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 58.000 26.000 176.000 420.000
Sum omløpsmidler 676.000 538.000 203.000 633.000 512.000
Sum eiendeler 689.000 595.000 278.000 649.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -32.000 -60.000 168.000 90.000
Sum egenkapital 142.000 -2.000 -30.000 198.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 16.000 49.000 15.000 51.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 92.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 128.000 72.000 40.000 66.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 420.000 220.000 68.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 597.000 307.000 451.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 595.000 277.000 650.000 512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 -59.000 -104.000 182.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.7 1.4 1.4
Soliditet 20.6 -0.3 -10.8 30.5 23.4
Resultatgrad 17.2 4.4 -38.8 34.7 10.2
Rentedekningsgrad 1 9
Gjeldsgrad 3.9 -298.5 -10.2 2.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 26.9 7.6 -105.8 57.1 19.7
Signatur
18.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex