Balkan As
Juridisk navn:  Balkan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33484900
Torget 1A Torget 1A Fax:
3210 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 919365471
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/27/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.71%
Resultat  
  
-13.83%
Egenkapital  
  
114.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.681.000 5.900.000 2.564.000
Resultat: 436.000 506.000 -134.000
Egenkapital: 630.000 294.000 -104.000
Regnskap for  Balkan As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.681.000 5.900.000 2.564.000
Driftskostnader -5.175.000 -5.366.000 -2.698.000
Driftsresultat 506.000 533.000 -134.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -73.000 -27.000 0
Finans -70.000 -27.000 0
Resultat før skatt 436.000 506.000 -134.000
Skattekostnad -99.000 -85.000 0
Årsresultat 336.000 421.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 791.000 621.000 630.000
Sum omløpsmidler 752.000 756.000 351.000
Sum eiendeler 1.543.000 1.377.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 264.000 -134.000
Sum egenkapital 630.000 294.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 913.000 1.076.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 1.543.000 1.377.000 981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.681.000 5.900.000 2.564.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.681.000 5.900.000 2.564.000
Varekostnad -2.373.000 -2.805.000 -1.363.000
Lønninger -1.829.000 -1.694.000 -985.000
Avskrivning -133.000 -127.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -840.000 -740.000 -280.000
Driftskostnader -5.175.000 -5.366.000 -2.698.000
Driftsresultat 506.000 533.000 -134.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -73.000 -27.000 0
Finans -70.000 -27.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -23.000 0
Årsresultat 336.000 421.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 279.000 395.000 511.000
Sum Immatrielle midler 279.000 395.000 511.000
Fast eiendom 81.000 88.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 38.000 19.000
Sum varige driftsmidler 109.000 126.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 403.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 791.000 621.000 630.000
Varebeholdning 80.000 53.000 58.000
Kundefordringer 32.000 0 0
Andre fordringer 302.000 112.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 338.000 591.000 237.000
Sum omløpsmidler 752.000 756.000 351.000
Sum eiendeler 1.543.000 1.377.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 264.000 -134.000
Sum egenkapital 630.000 294.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0
Leverandørgjeld 467.000 463.000 266.000
Betalbar skatt 106.000 79.000 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 173.000 147.000
Utbytte 0 -23.000 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 339.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 913.000 1.076.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 1.543.000 1.377.000 981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -161.000 -320.000 -734.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.3
Soliditet 40.8 21.4 -10.6
Resultatgrad 8.9 9 -5.2
Rentedekningsgrad 6.9 19.7
Gjeldsgrad 1.4 3.7 -10.4
Total kapitalrentabilitet 3 38.7 -13.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex