Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balkan Dmc Trading As
Juridisk navn:  Balkan Dmc Trading As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91516572
C/O Slobodan Bozovic Innherredsveien 67A C/O Slobodan Bozovic Innherredsveien 67A Fax:
7068 Trondheim 7068 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 911648768
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
91.78%
Resultat  
  
-81.4%
Egenkapital  
  
3.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 677.000 353.000 469.000 1.118.000 1.204.000
Resultat: 8.000 43.000 19.000 31.000 -2.000
Egenkapital: 196.000 190.000 157.000 143.000 61.000
Regnskap for  Balkan Dmc Trading As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 677.000 353.000 469.000 1.118.000 1.204.000
Driftskostnader -673.000 -310.000 -451.000 -1.085.000 -1.207.000
Driftsresultat 3.000 43.000 18.000 33.000 -2.000
Finansinntekter 5.000 0 0 7.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -9.000 0
Finans 5.000 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 8.000 43.000 19.000 31.000 -2.000
Skattekostnad -2.000 -10.000 -4.000 -7.000 0
Årsresultat 6.000 33.000 14.000 24.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 199.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Sum eiendeler 199.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 82.000 49.000 34.000 11.000
Sum egenkapital 196.000 190.000 157.000 143.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 4.000 9.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 198.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 677.000 353.000 469.000 1.118.000 1.204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 677.000 353.000 469.000 1.118.000 1.204.000
Varekostnad -636.000 -268.000 -411.000 -1.029.000 -1.145.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -42.000 -40.000 -56.000 -62.000
Driftskostnader -673.000 -310.000 -451.000 -1.085.000 -1.207.000
Driftsresultat 3.000 43.000 18.000 33.000 -2.000
Finansinntekter 5.000 0 0 7.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -9.000 0
Finans 5.000 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 33.000 14.000 24.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 9.000 0 1.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 191.000 161.000 151.000 100.000
Sum omløpsmidler 199.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Sum eiendeler 199.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 82.000 49.000 34.000 11.000
Sum egenkapital 196.000 190.000 157.000 143.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 -2.000 2.000
Betalbar skatt 2.000 10.000 4.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 4.000 9.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 198.000 200.000 161.000 151.000 243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 190.000 157.000 142.000 61.000
Likviditetsgrad 1 99.5 2 40.3 16.8 1.3
Likviditetsgrad 2 99.5 2 40.3 16.8 1.4
Soliditet 9 9 97.5 94.1 25.1
Resultatgrad 0.4 12.2 3.8 3 -0.2
Rentedekningsgrad 3.7
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1 3.0
Total kapitalrentabilitet 4 21.5 11.2 26.3 -0.8
Signatur
25.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex