Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balkan Pizza & Kebabhouse AS
Juridisk navn:  Balkan Pizza & Kebabhouse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877020
Torgveien 2 Torgveien 2 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 883604172
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 8/8/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.73%
Resultat  
  
15.86%
Egenkapital  
  
96.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.252.000 21.268.000 20.889.000 20.197.000 19.987.000
Resultat: 3.076.000 2.655.000 3.243.000 648.000 1.902.000
Egenkapital: 4.337.000 2.211.000 1.068.000 1.403.000 921.000
Regnskap for  Balkan Pizza & Kebabhouse AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.252.000 21.268.000 20.889.000 20.197.000 19.987.000
Driftskostnader -21.730.000 -18.630.000 -17.663.000 -19.537.000 -18.052.000
Driftsresultat 3.522.000 2.638.000 3.226.000 660.000 1.936.000
Finansinntekter 2.000 32.000 32.000 2.000 3.000
Finanskostnader -448.000 -14.000 -15.000 -14.000 -36.000
Finans -446.000 18.000 17.000 -12.000 -33.000
Resultat før skatt 3.076.000 2.655.000 3.243.000 648.000 1.902.000
Skattekostnad -720.000 -612.000 -779.000 -166.000 -532.000
Årsresultat 2.357.000 2.043.000 2.464.000 482.000 1.370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.361.000 1.042.000 774.000 682.000 763.000
Sum omløpsmidler 3.860.000 4.626.000 4.786.000 2.741.000 3.796.000
Sum eiendeler 16.221.000 5.668.000 5.560.000 3.423.000 4.559.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 1.661.000 518.000 853.000 371.000
Sum egenkapital 4.337.000 2.211.000 1.068.000 1.403.000 921.000
Sum langsiktig gjeld 8.845.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.038.000 3.457.000 4.493.000 2.020.000 3.638.000
Sum gjeld og egenkapital 16.220.000 5.668.000 5.561.000 3.423.000 4.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.107.000 21.268.000 20.270.000 19.968.000 19.987.000
Andre inntekter 145.000 0 620.000 229.000 0
Driftsinntekter 25.252.000 21.268.000 20.889.000 20.197.000 19.987.000
Varekostnad -8.891.000 -8.838.000 -8.281.000 -8.430.000 -7.985.000
Lønninger -8.562.000 -6.399.000 -6.630.000 -8.060.000 -7.693.000
Avskrivning -301.000 -256.000 -205.000 -186.000 -210.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.976.000 -3.137.000 -2.547.000 -2.861.000 -2.164.000
Driftskostnader -21.730.000 -18.630.000 -17.663.000 -19.537.000 -18.052.000
Driftsresultat 3.522.000 2.638.000 3.226.000 660.000 1.936.000
Finansinntekter 2.000 32.000 32.000 2.000 3.000
Finanskostnader -448.000 -14.000 -15.000 -14.000 -36.000
Finans -446.000 18.000 17.000 -12.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -2.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 2.357.000 2.043.000 2.464.000 482.000 1.370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 14.000 7.000 6.000 3.000
Fast eiendom 10.599.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 100.000 104.000 139.000 0 0
Driftsløsøre 750.000 843.000 548.000 596.000 680.000
Sum varige driftsmidler 11.448.000 948.000 687.000 596.000 680.000
Sum finansielle anleggsmidler 881.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 12.361.000 1.042.000 774.000 682.000 763.000
Varebeholdning 109.000 132.000 92.000 108.000 326.000
Kundefordringer 128.000 632.000 24.000 16.000 100.000
Andre fordringer 563.000 1.421.000 1.112.000 826.000 203.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.060.000 2.441.000 3.558.000 1.791.000 3.167.000
Sum omløpsmidler 3.860.000 4.626.000 4.786.000 2.741.000 3.796.000
Sum eiendeler 16.221.000 5.668.000 5.560.000 3.423.000 4.559.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 1.661.000 518.000 853.000 371.000
Sum egenkapital 4.337.000 2.211.000 1.068.000 1.403.000 921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.845.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 607.000 864.000 327.000 455.000 767.000
Betalbar skatt 738.000 619.000 780.000 169.000 540.000
Skyldig offentlige avgifter 752.000 763.000 724.000 775.000 778.000
Utbytte 0 -600.000 -2.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 941.000 611.000 663.000 621.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 3.038.000 3.457.000 4.493.000 2.020.000 3.638.000
Sum gjeld og egenkapital 16.220.000 5.668.000 5.561.000 3.423.000 4.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 822.000 1.169.000 293.000 721.000 158.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 1.3 1.0
Soliditet 26.7 3 19.2 4 20.2
Resultatgrad 13.9 12.4 15.4 3.3 9.7
Rentedekningsgrad 7.9 188.4 215.1 47.1 53.9
Gjeldsgrad 2.7 1.6 4.2 1.4 4.0
Total kapitalrentabilitet 21.7 47.1 58.6 19.3 42.5
Signatur
09.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex