Balkan Pizza & Kebabhouse Avdeling Bislett As
Juridisk navn:  Balkan Pizza & Kebabhouse Avdeling Bislett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22696005
Torgveien 2 Mauritz Hansens Gate 5 Fax:
1400 Ski 350 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992640952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/8/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.72%
Resultat  
  
-16.53%
Egenkapital  
  
72.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.208.000 10.602.000 11.107.000 8.376.000 7.053.000
Resultat: 500.000 599.000 1.027.000 1.118.000 976.000
Egenkapital: 928.000 537.000 574.000 642.000 382.000
Regnskap for  Balkan Pizza & Kebabhouse Avdeling Bislett As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.208.000 10.602.000 11.107.000 8.376.000 7.053.000
Driftskostnader -10.705.000 -10.001.000 -10.085.000 -7.255.000 -6.081.000
Driftsresultat 502.000 600.000 1.022.000 1.121.000 973.000
Finansinntekter 1.000 2.000 9.000 2.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 6.000 -3.000 3.000
Resultat før skatt 500.000 599.000 1.027.000 1.118.000 976.000
Skattekostnad -109.000 -136.000 -245.000 -278.000 -230.000
Årsresultat 391.000 463.000 782.000 840.000 746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 593.000 700.000 847.000 817.000 876.000
Sum omløpsmidler 1.354.000 1.520.000 1.323.000 1.171.000 1.089.000
Sum eiendeler 1.947.000 2.220.000 2.170.000 1.988.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 437.000 474.000 542.000 282.000
Sum egenkapital 928.000 537.000 574.000 642.000 382.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 30.000 50.000 49.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 1.653.000 1.545.000 1.297.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 2.220.000 2.169.000 1.988.000 1.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.208.000 10.602.000 11.107.000 8.376.000 7.053.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.208.000 10.602.000 11.107.000 8.376.000 7.053.000
Varekostnad -4.137.000 -4.130.000 -4.683.000 -3.345.000 -3.065.000
Lønninger -4.468.000 -3.927.000 -3.718.000 -2.315.000 -1.653.000
Avskrivning -188.000 -180.000 -98.000 -95.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.912.000 -1.764.000 -1.586.000 -1.500.000 -1.275.000
Driftskostnader -10.705.000 -10.001.000 -10.085.000 -7.255.000 -6.081.000
Driftsresultat 502.000 600.000 1.022.000 1.121.000 973.000
Finansinntekter 1.000 2.000 9.000 2.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 6.000 -3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -850.000 -300.000 -730.000
Årsresultat 391.000 463.000 782.000 840.000 746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 382.000 490.000 636.000 608.000 669.000
Sum varige driftsmidler 382.000 490.000 636.000 608.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 210.000 210.000 210.000 209.000 208.000
Sum anleggsmidler 593.000 700.000 847.000 817.000 876.000
Varebeholdning 113.000 124.000 90.000 99.000 90.000
Kundefordringer 62.000 29.000 33.000 70.000 22.000
Andre fordringer 231.000 42.000 265.000 67.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 948.000 1.324.000 934.000 936.000 944.000
Sum omløpsmidler 1.354.000 1.520.000 1.323.000 1.171.000 1.089.000
Sum eiendeler 1.947.000 2.220.000 2.170.000 1.988.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 437.000 474.000 542.000 282.000
Sum egenkapital 928.000 537.000 574.000 642.000 382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 30.000 50.000 49.000 48.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 30.000 50.000 49.000 48.000
Leverandørgjeld 369.000 246.000 299.000 234.000 314.000
Betalbar skatt 128.000 157.000 244.000 276.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 320.000 315.000 229.000 150.000
Utbytte 0 -500.000 -850.000 -300.000 -730.000
Annen kortsiktig gjeld 339.000 430.000 336.000 257.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 1.653.000 1.545.000 1.297.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 2.220.000 2.169.000 1.988.000 1.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 347.000 -133.000 -222.000 -126.000 -447.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.7
Soliditet 47.7 24.2 26.5 32.3 19.4
Resultatgrad 4.5 5.7 9.2 13.4 13.8
Rentedekningsgrad 167.3 2 340.7 224.2 196.2
Gjeldsgrad 1.1 3.1 2.8 2.1 4.1
Total kapitalrentabilitet 25.8 27.1 47.5 56.5 49.9
Signatur
11.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex