Ballangen Holding AS
Juridisk navn:  Ballangen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90844703
Postboks 33 Vårset Fax: 76928627
8546 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 983897177
Aksjekapital: 1.446.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økopartner Ballangen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.08%
Resultat  
  
0.62%
Egenkapital  
  
54.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 942.000 1.003.000 1.026.000 768.000 851.000
Resultat: 7.149.000 7.105.000 5.353.000 3.345.000 3.486.000
Egenkapital: 14.547.000 9.402.000 7.590.000 7.216.000 6.853.000
Regnskap for  Ballangen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 942.000 1.003.000 1.026.000 768.000 851.000
Driftskostnader -799.000 -881.000 -827.000 -709.000 -770.000
Driftsresultat 143.000 122.000 199.000 59.000 81.000
Finansinntekter 7.366.000 7.367.000 5.638.000 3.623.000 3.641.000
Finanskostnader -360.000 -384.000 -485.000 -337.000 -236.000
Finans 7.006.000 6.983.000 5.153.000 3.286.000 3.405.000
Resultat før skatt 7.149.000 7.105.000 5.353.000 3.345.000 3.486.000
Skattekostnad -4.000 6.000 22.000 17.000 2.000
Årsresultat 7.146.000 7.111.000 5.375.000 3.362.000 3.488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.898.000 16.869.000 17.227.000 11.963.000 9.875.000
Sum omløpsmidler 8.860.000 3.666.000 3.390.000 2.308.000 4.182.000
Sum eiendeler 25.758.000 20.535.000 20.617.000 14.271.000 14.057.000
Sum opptjent egenkapital 13.097.000 7.952.000 6.140.000 5.765.000 5.403.000
Sum egenkapital 14.547.000 9.402.000 7.590.000 7.216.000 6.853.000
Sum langsiktig gjeld 11.010.000 10.999.000 12.796.000 6.918.000 5.089.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 135.000 230.000 138.000 2.114.000
Sum gjeld og egenkapital 25.758.000 20.536.000 20.616.000 14.271.000 14.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 0 238.000 214.000 408.000
Andre inntekter 839.000 1.003.000 788.000 554.000 443.000
Driftsinntekter 942.000 1.003.000 1.026.000 768.000 851.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -502.000 -495.000 -484.000 -478.000 -471.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -386.000 -343.000 -231.000 -245.000
Driftskostnader -799.000 -881.000 -827.000 -709.000 -770.000
Driftsresultat 143.000 122.000 199.000 59.000 81.000
Finansinntekter 7.366.000 7.367.000 5.638.000 3.623.000 3.641.000
Finanskostnader -360.000 -384.000 -485.000 -337.000 -236.000
Finans 7.006.000 6.983.000 5.153.000 3.286.000 3.405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.146.000 7.111.000 5.375.000 3.362.000 3.488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 0 0 0
Fast eiendom 13.269.000 13.251.000 15.612.000 8.435.000 8.435.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.283.000 13.251.000 15.612.000 8.435.000 8.435.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.615.000 3.615.000 1.615.000 3.529.000 1.440.000
Sum anleggsmidler 16.898.000 16.869.000 17.227.000 11.963.000 9.875.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 33.000 165.000 16.000 44.000
Andre fordringer 29.000 29.000 2.004.000 1.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.787.000 3.603.000 1.221.000 2.291.000 4.126.000
Sum omløpsmidler 8.860.000 3.666.000 3.390.000 2.308.000 4.182.000
Sum eiendeler 25.758.000 20.535.000 20.617.000 14.271.000 14.057.000
Sum opptjent egenkapital 13.097.000 7.952.000 6.140.000 5.765.000 5.403.000
Sum egenkapital 14.547.000 9.402.000 7.590.000 7.216.000 6.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 25.000 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.010.000 10.999.000 12.796.000 6.918.000 5.089.000
Leverandørgjeld 46.000 28.000 16.000 3.000 1.909.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 32.000 117.000 73.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 76.000 98.000 62.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 135.000 230.000 138.000 2.114.000
Sum gjeld og egenkapital 25.758.000 20.536.000 20.616.000 14.271.000 14.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.659.000 3.531.000 3.160.000 2.170.000 2.068.000
Likviditetsgrad 1 44.1 27.2 14.7 16.7 2.0
Likviditetsgrad 2 44.1 27.2 14.7 16.8 2.0
Soliditet 56.5 45.8 36.8 50.6 48.8
Resultatgrad 15.2 12.2 19.4 7.7 9.5
Rentedekningsgrad 0.4 0.3 0.4 10.9 15.8
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.7 1.0 1.1
Total kapitalrentabilitet 29.2 36.5 28.3 25.8 26.5
Signatur
19.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex