Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
BMS AS
Juridisk navn:  Balsfjord Maskin & Servicetjeneste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77721190
Hjalmar Johansens Gate 296 Strandveien 33 Fax: 77721180
9007 Tromsø 9050 Storsteinnes
Fylke: Kommune:
Troms Balsfjord
Org.nr: 991670777
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Din Revisor Tromsø AS
Regnskapsfører: Sne Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.44%
Resultat  
  
-495.6%
Egenkapital  
  
-155.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 28.097.000 21.875.000 22.736.000 17.721.000 15.588.000
Resultat: -1.626.000 -273.000 1.693.000 701.000 454.000
Egenkapital: -476.000 851.000 1.124.000 -137.000 -814.000
Regnskap for  BMS AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 28.097.000 21.875.000 22.736.000 17.721.000 15.588.000
Driftskostnader -28.755.000 -21.775.000 -20.866.000 -16.850.000 -14.901.000
Driftsresultat -658.000 100.000 1.871.000 871.000 687.000
Finansinntekter 7.000 4.000 11.000 3.000 3.000
Finanskostnader -975.000 -377.000 -188.000 -173.000 -237.000
Finans -968.000 -373.000 -177.000 -170.000 -234.000
Resultat før skatt -1.626.000 -273.000 1.693.000 701.000 454.000
Skattekostnad 0 0 -432.000 -24.000 0
Årsresultat -1.626.000 -273.000 1.261.000 677.000 454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.934.000 7.495.000 5.622.000 2.719.000 2.222.000
Sum omløpsmidler 7.661.000 6.272.000 3.935.000 3.311.000 3.240.000
Sum eiendeler 14.595.000 13.767.000 9.557.000 6.030.000 5.462.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 751.000 1.024.000 -237.000 -914.000
Sum egenkapital -476.000 851.000 1.124.000 -137.000 -814.000
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 3.814.000 3.525.000 1.270.000 1.367.000
Sum kortsiktig gjeld 10.068.000 9.103.000 4.908.000 4.897.000 4.909.000
Sum gjeld og egenkapital 14.595.000 13.768.000 9.557.000 6.030.000 5.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.737.000 21.399.000 23.712.000 17.666.000 15.542.000
Andre inntekter 361.000 476.000 -976.000 55.000 46.000
Driftsinntekter 28.097.000 21.875.000 22.736.000 17.721.000 15.588.000
Varekostnad -5.067.000 -5.375.000 -4.490.000 -3.519.000 -3.597.000
Lønninger -10.704.000 -8.101.000 -8.863.000 -7.503.000 -5.587.000
Avskrivning -427.000 -319.000 -169.000 -125.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.557.000 -7.950.000 -7.344.000 -5.703.000 -5.649.000
Driftskostnader -28.755.000 -21.775.000 -20.866.000 -16.850.000 -14.901.000
Driftsresultat -658.000 100.000 1.871.000 871.000 687.000
Finansinntekter 7.000 4.000 11.000 3.000 3.000
Finanskostnader -975.000 -377.000 -188.000 -173.000 -237.000
Finans -968.000 -373.000 -177.000 -170.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.626.000 -273.000 1.261.000 677.000 454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.218.000 4.352.000 4.486.000 1.750.000 1.790.000
Maskiner anlegg 221.000 300.000 306.000 45.000 58.000
Driftsløsøre 844.000 691.000 441.000 349.000 29.000
Sum varige driftsmidler 5.283.000 5.343.000 5.233.000 2.144.000 1.877.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.651.000 2.152.000 389.000 575.000 345.000
Sum anleggsmidler 6.934.000 7.495.000 5.622.000 2.719.000 2.222.000
Varebeholdning 0 0 30.000 30.000 135.000
Kundefordringer 6.757.000 5.641.000 2.543.000 2.862.000 2.734.000
Andre fordringer 249.000 139.000 249.000 281.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 656.000 492.000 1.113.000 138.000 198.000
Sum omløpsmidler 7.661.000 6.272.000 3.935.000 3.311.000 3.240.000
Sum eiendeler 14.595.000 13.767.000 9.557.000 6.030.000 5.462.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 751.000 1.024.000 -237.000 -914.000
Sum egenkapital -476.000 851.000 1.124.000 -137.000 -814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.009.000 979.000 0 950.000 923.000
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 3.814.000 3.525.000 1.270.000 1.367.000
Leverandørgjeld 3.937.000 4.885.000 2.181.000 1.695.000 1.594.000
Betalbar skatt 0 0 430.000 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.931.000 1.325.000 904.000 611.000 897.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.190.000 1.914.000 1.393.000 1.616.000 1.495.000
Sum kortsiktig gjeld 10.068.000 9.103.000 4.908.000 4.897.000 4.909.000
Sum gjeld og egenkapital 14.595.000 13.768.000 9.557.000 6.030.000 5.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.407.000 -2.831.000 -973.000 -1.586.000 -1.669.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7
Soliditet -3.3 6.2 11.8 -2.3 -14.9
Resultatgrad -2.3 0.5 8.2 4.9 4.4
Rentedekningsgrad -0.7 0.3 10.0 5.1 2.9
Gjeldsgrad -31.7 15.2 7.5 -45.0 -7.7
Total kapitalrentabilitet -4.5 0.8 19.7 14.5 12.6
Signatur
15.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex