Balta Gruppen As
Juridisk navn:  Balta Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46741959
Hosleveien 150 Hosleveien 150 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 994414526
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/5/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merverdi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.79%
Resultat  
  
-620.41%
Egenkapital  
  
-804.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.385.000 3.671.000 2.660.000 1.661.000 1.244.000
Resultat: -353.000 -49.000 64.000 112.000 -85.000
Egenkapital: -310.000 44.000 92.000 29.000 -83.000
Regnskap for  Balta Gruppen As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.385.000 3.671.000 2.660.000 1.661.000 1.244.000
Driftskostnader -3.677.000 -3.725.000 -2.550.000 -1.532.000 -1.318.000
Driftsresultat -291.000 -53.000 109.000 129.000 -74.000
Finansinntekter -49.000 24.000 5.000 3.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -21.000 -50.000 -21.000 -13.000
Finans -63.000 3.000 -45.000 -18.000 -12.000
Resultat før skatt -353.000 -49.000 64.000 112.000 -85.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -353.000 -49.000 64.000 112.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 380.000 673.000 477.000 289.000 245.000
Sum eiendeler 380.000 673.000 477.000 289.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -518.000 -164.000 -116.000 -179.000 -291.000
Sum egenkapital -310.000 44.000 92.000 29.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 0 0 50.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 629.000 384.000 211.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 673.000 476.000 290.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.385.000 3.670.000 2.657.000 1.650.000 1.242.000
Andre inntekter 0 1.000 3.000 11.000 3.000
Driftsinntekter 3.385.000 3.671.000 2.660.000 1.661.000 1.244.000
Varekostnad -1.981.000 -2.173.000 -1.483.000 -870.000 -791.000
Lønninger -922.000 -846.000 -488.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -774.000 -706.000 -579.000 -662.000 -527.000
Driftskostnader -3.677.000 -3.725.000 -2.550.000 -1.532.000 -1.318.000
Driftsresultat -291.000 -53.000 109.000 129.000 -74.000
Finansinntekter -49.000 24.000 5.000 3.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -21.000 -50.000 -21.000 -13.000
Finans -63.000 3.000 -45.000 -18.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -353.000 -49.000 64.000 112.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 122.000 229.000 44.000 18.000 36.000
Kundefordringer 25.000 222.000 298.000 -3.000 139.000
Andre fordringer 10.000 41.000 23.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 180.000 111.000 274.000 57.000
Sum omløpsmidler 380.000 673.000 477.000 289.000 245.000
Sum eiendeler 380.000 673.000 477.000 289.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -518.000 -164.000 -116.000 -179.000 -291.000
Sum egenkapital -310.000 44.000 92.000 29.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 96.000 0 0 50.000 110.000
Leverandørgjeld 285.000 347.000 173.000 103.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 66.000 72.000 9.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 217.000 140.000 98.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 629.000 384.000 211.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 673.000 476.000 290.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -214.000 44.000 93.000 78.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 1.2 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 1.2 1.3 1.0
Soliditet -81.6 6.5 19.3 10.0 -33.7
Resultatgrad -8.6 -1.4 4.1 7.8 -5.9
Rentedekningsgrad -20.8 -2.5 2.3 6.3 -5.6
Gjeldsgrad -2.2 14.3 4.2 9.0 -4.0
Total kapitalrentabilitet -89.5 -4.3 23.9 45.5 -29.7
Signatur
21.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DARIUS BALTRUKONIS
Prokurister
21.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex