Balta Gruppen As
Juridisk navn:  Balta Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46741959
Hosleveien 150 Hosleveien 150 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994414526
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/5/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merverdi As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.65%
Resultat  
  
148.88%
Egenkapital  
  
30.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.086.000 3.201.000 3.385.000 3.671.000 2.660.000
Resultat: 239.000 -489.000 -353.000 -49.000 64.000
Egenkapital: -559.000 -799.000 -310.000 44.000 92.000
Regnskap for  Balta Gruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.086.000 3.201.000 3.385.000 3.671.000 2.660.000
Driftskostnader -3.790.000 -3.643.000 -3.677.000 -3.725.000 -2.550.000
Driftsresultat 296.000 -442.000 -291.000 -53.000 109.000
Finansinntekter 6.000 -11.000 -49.000 24.000 5.000
Finanskostnader -63.000 -36.000 -14.000 -21.000 -50.000
Finans -57.000 -47.000 -63.000 3.000 -45.000
Resultat før skatt 239.000 -489.000 -353.000 -49.000 64.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 -489.000 -353.000 -49.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 747.000 760.000 380.000 673.000 477.000
Sum eiendeler 747.000 760.000 380.000 673.000 477.000
Sum opptjent egenkapital -767.000 -1.007.000 -518.000 -164.000 -116.000
Sum egenkapital -559.000 -799.000 -310.000 44.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 275.000 381.000 96.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.031.000 1.177.000 594.000 629.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 759.000 380.000 673.000 476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.085.000 3.201.000 3.385.000 3.670.000 2.657.000
Andre inntekter 1.000 0 0 1.000 3.000
Driftsinntekter 4.086.000 3.201.000 3.385.000 3.671.000 2.660.000
Varekostnad -2.538.000 -1.994.000 -1.981.000 -2.173.000 -1.483.000
Lønninger -684.000 -1.004.000 -922.000 -846.000 -488.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -645.000 -774.000 -706.000 -579.000
Driftskostnader -3.790.000 -3.643.000 -3.677.000 -3.725.000 -2.550.000
Driftsresultat 296.000 -442.000 -291.000 -53.000 109.000
Finansinntekter 6.000 -11.000 -49.000 24.000 5.000
Finanskostnader -63.000 -36.000 -14.000 -21.000 -50.000
Finans -57.000 -47.000 -63.000 3.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 -489.000 -353.000 -49.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 90.000 105.000 122.000 229.000 44.000
Kundefordringer 428.000 502.000 25.000 222.000 298.000
Andre fordringer 0 11.000 10.000 41.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 228.000 143.000 223.000 180.000 111.000
Sum omløpsmidler 747.000 760.000 380.000 673.000 477.000
Sum eiendeler 747.000 760.000 380.000 673.000 477.000
Sum opptjent egenkapital -767.000 -1.007.000 -518.000 -164.000 -116.000
Sum egenkapital -559.000 -799.000 -310.000 44.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 275.000 381.000 96.000 0 0
Leverandørgjeld 419.000 593.000 285.000 347.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 510.000 392.000 148.000 66.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 192.000 161.000 217.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.031.000 1.177.000 594.000 629.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 759.000 380.000 673.000 476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -284.000 -417.000 -214.000 44.000 93.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.6 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 0.7 1.2
Soliditet -74.8 -105.3 -81.6 6.5 19.3
Resultatgrad 7.2 -13.8 -8.6 -1.4 4.1
Rentedekningsgrad 4.7 -12.3 -20.8 -2.5 2.3
Gjeldsgrad -2.3 -1.9 -2.2 14.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 40.4 -59.7 -89.5 -4.3 23.9
Signatur
21.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DARIUS BALTRUKONIS
Prokurister
21.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex