Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bamar Invest As
Juridisk navn:  Bamar Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hoslejordet 4 Hoslejordet 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 915672051
Aksjekapital: 224.400 NOK
Etableringsdato: 6/18/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -16.000
Egenkapital: 208.000 208.000 154.000 154.000
Regnskap for  Bamar Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -16.000
Driftsresultat 0 0 0 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 198.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 4.000 4.000
Sum eiendeler 208.000 208.000 154.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Sum egenkapital 208.000 208.000 154.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 208.000 208.000 154.000 154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -16.000
Driftskostnader 0 0 0 -16.000
Driftsresultat 0 0 0 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 198.000 198.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 198.000 198.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 10.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 4.000 4.000
Sum eiendeler 208.000 208.000 154.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Sum egenkapital 208.000 208.000 154.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 208.000 208.000 154.000 154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 10.000 4.000 4.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -10.4
Signatur
31.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex