Bamble Taxi Sa
Juridisk navn:  Bamble Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35960220
Postboks 17 Krabberødveien 1 Fax: 35960756
3995 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 971452749
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 1/16/1979
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.01%
Resultat  
  
-127.27%
Egenkapital  
  
-12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.143.000 7.142.000 6.016.000 6.347.000 5.456.000
Resultat: -25.000 -11.000 9.000 17.000 -89.000
Egenkapital: 177.000 203.000 202.000 209.000 234.000
Regnskap for  Bamble Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.143.000 7.142.000 6.016.000 6.347.000 5.456.000
Driftskostnader -7.105.000 -7.092.000 -5.973.000 -6.305.000 -5.517.000
Driftsresultat 37.000 49.000 42.000 43.000 -62.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 4.000 6.000
Finanskostnader -65.000 -66.000 -39.000 -30.000 -33.000
Finans -61.000 -61.000 -33.000 -26.000 -27.000
Resultat før skatt -25.000 -11.000 9.000 17.000 -89.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -42.000 -14.000
Årsresultat -26.000 -12.000 8.000 -25.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.910.000 1.377.000 702.000 673.000 711.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.739.000 1.857.000 1.684.000 1.293.000
Sum eiendeler 3.379.000 3.116.000 2.559.000 2.357.000 2.004.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 96.000 108.000 100.000 148.000
Sum egenkapital 177.000 203.000 202.000 209.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 933.000 850.000 626.000 319.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.064.000 1.732.000 1.829.000 1.510.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 3.117.000 2.560.000 2.356.000 2.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.289.000 4.455.000 3.238.000 3.467.000 2.627.000
Andre inntekter 2.854.000 2.686.000 2.778.000 2.880.000 2.829.000
Driftsinntekter 7.143.000 7.142.000 6.016.000 6.347.000 5.456.000
Varekostnad -1.000 -13.000 -67.000 -5.000 -2.000
Lønninger -4.194.000 -4.234.000 -3.302.000 -3.572.000 -3.337.000
Avskrivning -366.000 -312.000 -252.000 -473.000 -398.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.544.000 -2.533.000 -2.352.000 -2.255.000 -1.780.000
Driftskostnader -7.105.000 -7.092.000 -5.973.000 -6.305.000 -5.517.000
Driftsresultat 37.000 49.000 42.000 43.000 -62.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 4.000 6.000
Finanskostnader -65.000 -66.000 -39.000 -30.000 -33.000
Finans -61.000 -61.000 -33.000 -26.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -12.000 8.000 -25.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.910.000 1.377.000 702.000 673.000 711.000
Sum varige driftsmidler 1.910.000 1.377.000 702.000 673.000 711.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.910.000 1.377.000 702.000 673.000 711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 1.000 81.000 176.000 100.000
Andre fordringer 333.000 219.000 56.000 102.000 81.000
Sum investeringer 97.000 53.000 53.000 28.000 28.000
Kasse, bank 1.034.000 1.468.000 1.667.000 1.379.000 1.084.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.739.000 1.857.000 1.684.000 1.293.000
Sum eiendeler 3.379.000 3.116.000 2.559.000 2.357.000 2.004.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 96.000 108.000 100.000 148.000
Sum egenkapital 177.000 203.000 202.000 209.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 933.000 850.000 626.000 319.000 259.000
Leverandørgjeld 525.000 298.000 165.000 93.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 41.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 278.000 256.000 199.000 253.000 235.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.466.000 1.510.000 1.368.000 1.442.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.064.000 1.732.000 1.829.000 1.510.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 3.117.000 2.560.000 2.356.000 2.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -800.000 -325.000 125.000 -145.000 -217.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.9
Soliditet 5.2 6.5 7.9 8.9 11.7
Resultatgrad 0.5 0.7 0.7 0.7 -1.1
Rentedekningsgrad 0.6 0.7 1.1 1.4 -1.7
Gjeldsgrad 18.1 14.4 11.7 10.3 7.6
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.7 1.9 2 -2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex