Bamselia Familiebarnehage
Juridisk navn:  Bamselia Familiebarnehage
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41760355
Rønningslia 20 Rønningslia 20 Fax:
7353 Børsa 7353 Børsa
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Skaun
Org.nr: 990794502
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
-14.13%
Egenkapital  
  
88.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 1.151.000 1.126.000
Resultat: 158.000 184.000
Egenkapital: 239.000 127.000
Regnskap for  Bamselia Familiebarnehage
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 1.151.000 1.126.000
Driftskostnader -991.000 -942.000
Driftsresultat 159.000 184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 158.000 184.000
Skattekostnad -46.000 -52.000
Årsresultat 112.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 0
Sum omløpsmidler 221.000 377.000
Sum eiendeler 355.000 377.000
Sum opptjent egenkapital 239.000 127.000
Sum egenkapital 239.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.151.000 1.126.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.151.000 1.126.000
Varekostnad -12.000 0
Lønninger -677.000 -665.000
Avskrivning -2.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -277.000
Driftskostnader -991.000 -942.000
Driftsresultat 159.000 184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 112.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 134.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 134.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 11.000 -3.000
Andre fordringer 41.000 194.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 169.000 185.000
Sum omløpsmidler 221.000 377.000
Sum eiendeler 355.000 377.000
Sum opptjent egenkapital 239.000 127.000
Sum egenkapital 239.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 18.000
Betalbar skatt 46.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 38.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 127.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 2.0 1.6
Soliditet 67.3 33.7
Resultatgrad 13.8 16.3
Rentedekningsgrad 159.0
Gjeldsgrad 0.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 44.8 48.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex