Bangsund Eiendommer As
Juridisk navn:  Bangsund Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71570460
Postboks 376 Nedre Enggate 14 Fax:
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 895020702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.2%
Resultat  
  
11.17%
Egenkapital  
  
-29.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Resultat: -310.000 -349.000 -493.000 -393.000 1.003.000
Egenkapital: -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Regnskap for  Bangsund Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Driftskostnader -288.000 -337.000 -498.000 -477.000 -552.000
Driftsresultat -245.000 -289.000 -439.000 -344.000 1.019.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -65.000 -61.000 -55.000 -49.000 -16.000
Finans -66.000 -61.000 -55.000 -49.000 -15.000
Resultat før skatt -310.000 -349.000 -493.000 -393.000 1.003.000
Skattekostnad 68.000 78.000 120.000 105.000 -250.000
Årsresultat -242.000 -271.000 -374.000 -289.000 753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.076.000 3.073.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Sum omløpsmidler 58.000 77.000 96.000 74.000 1.824.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.150.000 3.186.000 3.228.000 5.042.000
Sum opptjent egenkapital -1.148.000 -907.000 -636.000 -262.000 26.000
Sum egenkapital -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 4.125.000 3.909.000 3.654.000 3.354.000 3.933.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 48.000 69.000 38.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 3.150.000 3.187.000 3.230.000 5.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Driftsinntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -59.000 -61.000 -50.000 -38.000
Avskrivning -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -214.000 -373.000 -363.000 -431.000
Driftskostnader -288.000 -337.000 -498.000 -477.000 -552.000
Driftsresultat -245.000 -289.000 -439.000 -344.000 1.019.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -65.000 -61.000 -55.000 -49.000 -16.000
Finans -66.000 -61.000 -55.000 -49.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -789.000
Årsresultat -242.000 -271.000 -374.000 -289.000 753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 46.000 0 0 0
Fast eiendom 2.962.000 3.026.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.962.000 3.026.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.076.000 3.073.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 25.000 3.000 1.709.000
Andre fordringer 28.000 26.000 26.000 23.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 47.000 45.000 48.000 93.000
Sum omløpsmidler 58.000 77.000 96.000 74.000 1.824.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.150.000 3.186.000 3.228.000 5.042.000
Sum opptjent egenkapital -1.148.000 -907.000 -636.000 -262.000 26.000
Sum egenkapital -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 32.000 152.000 256.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 81.000
Sum langsiktig gjeld 4.125.000 3.909.000 3.654.000 3.354.000 3.933.000
Leverandørgjeld 12.000 1.000 20.000 -6.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 32.000 37.000 28.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 -789.000
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 12.000 16.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 48.000 69.000 38.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 3.150.000 3.187.000 3.230.000 5.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 29.000 27.000 36.000 841.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1.4 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1 1.6 1.4 1.9 1.9
Soliditet -33.4 -25.6 -16.8 2.5
Resultatgrad -556.8 -589.8 -744.1 -258.6 64.9
Rentedekningsgrad -3.8 -4.7 63.8
Gjeldsgrad -4.9 -6.9 -20.9 39.0
Total kapitalrentabilitet -7.8 -9.2 -13.8 -10.7 20.2
Signatur
09.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex