Banktjørnhaugen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Banktjørnhaugen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56303870
Banktjørnhaugen 2 Banktjørnhaugen 2 Fax: 56303871
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 982719704
Aksjekapital: 55.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/28/2000
Foretakstype: SA
Revisor: Os Revisjon ANS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.8%
Resultat  
  
-110.26%
Egenkapital  
  
-0.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.063.000 9.422.000 8.963.000 8.332.000 8.031.000
Resultat: -16.000 156.000 299.000 -141.000 -354.000
Egenkapital: 2.342.000 2.357.000 2.200.000 1.901.000 2.043.000
Regnskap for  Banktjørnhaugen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.063.000 9.422.000 8.963.000 8.332.000 8.031.000
Driftskostnader -9.948.000 -9.055.000 -8.446.000 -8.239.000 -8.151.000
Driftsresultat 116.000 367.000 516.000 93.000 -119.000
Finansinntekter 17.000 16.000 15.000 15.000 28.000
Finanskostnader -149.000 -227.000 -232.000 -249.000 -262.000
Finans -132.000 -211.000 -217.000 -234.000 -234.000
Resultat før skatt -16.000 156.000 299.000 -141.000 -354.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 156.000 299.000 -141.000 -354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.410.000 5.683.000 5.981.000 6.280.000 6.582.000
Sum omløpsmidler 3.204.000 3.193.000 2.790.000 2.597.000 2.582.000
Sum eiendeler 8.614.000 8.876.000 8.771.000 8.877.000 9.164.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 2.301.000 2.145.000 1.846.000 1.987.000
Sum egenkapital 2.342.000 2.357.000 2.200.000 1.901.000 2.043.000
Sum langsiktig gjeld 4.760.000 5.083.000 5.371.000 5.646.000 5.911.000
Sum kortsiktig gjeld 1.512.000 1.436.000 1.201.000 1.330.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 8.614.000 8.876.000 8.772.000 8.877.000 9.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.676.000 1.634.000 1.571.000 1.633.000 8.000.000
Andre inntekter 8.387.000 7.788.000 7.392.000 6.699.000 32.000
Driftsinntekter 10.063.000 9.422.000 8.963.000 8.332.000 8.031.000
Varekostnad -169.000 -157.000 -148.000 -148.000 -174.000
Lønninger -8.322.000 -7.483.000 -6.859.000 -6.786.000 -6.653.000
Avskrivning -273.000 -298.000 -299.000 -302.000 -315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.184.000 -1.117.000 -1.140.000 -1.003.000 -1.009.000
Driftskostnader -9.948.000 -9.055.000 -8.446.000 -8.239.000 -8.151.000
Driftsresultat 116.000 367.000 516.000 93.000 -119.000
Finansinntekter 17.000 16.000 15.000 15.000 28.000
Finanskostnader -149.000 -227.000 -232.000 -249.000 -262.000
Finans -132.000 -211.000 -217.000 -234.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 156.000 299.000 -141.000 -354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.263.000 5.432.000 5.600.000 5.769.000 5.937.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 251.000 381.000 511.000 645.000
Sum varige driftsmidler 5.410.000 5.683.000 5.981.000 6.280.000 6.582.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.410.000 5.683.000 5.981.000 6.280.000 6.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 46.000 47.000 58.000 0
Andre fordringer 553.000 378.000 380.000 268.000 522.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.587.000 2.769.000 2.363.000 2.271.000 2.060.000
Sum omløpsmidler 3.204.000 3.193.000 2.790.000 2.597.000 2.582.000
Sum eiendeler 8.614.000 8.876.000 8.771.000 8.877.000 9.164.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 2.301.000 2.145.000 1.846.000 1.987.000
Sum egenkapital 2.342.000 2.357.000 2.200.000 1.901.000 2.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.760.000 5.083.000 5.371.000 5.646.000 5.911.000
Leverandørgjeld 141.000 103.000 82.000 62.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 576.000 546.000 436.000 501.000 479.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 795.000 786.000 683.000 767.000 683.000
Sum kortsiktig gjeld 1.512.000 1.436.000 1.201.000 1.330.000 1.211.000
Sum gjeld og egenkapital 8.614.000 8.876.000 8.772.000 8.877.000 9.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.692.000 1.757.000 1.589.000 1.267.000 1.371.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 2.3 2 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 2.3 2 2.2
Soliditet 27.2 26.6 25.1 21.4 22.3
Resultatgrad 1.2 3.9 5.8 1.1 -1.5
Rentedekningsgrad 0.8 1.6 2.2 0.4 -0.3
Gjeldsgrad 2.7 2.8 3 3.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 1.5 4.3 6.1 1.2 -1.0
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex