Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Banus Eiendom As
Juridisk navn:  Banus Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 154 Sandviken Øvregaten 37 Fax:
5812 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992722916
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/8/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.28%
Resultat  
  
-434.42%
Egenkapital  
  
-37.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.494.000 2.834.000 3.953.000 3.759.000 3.709.000
Resultat: -719.000 215.000 1.041.000 222.000 483.000
Egenkapital: 2.172.000 3.463.000 3.535.000 4.775.000 4.554.000
Regnskap for  Banus Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.494.000 2.834.000 3.953.000 3.759.000 3.709.000
Driftskostnader -1.307.000 -1.069.000 -1.244.000 -1.817.000 -1.449.000
Driftsresultat 187.000 1.764.000 2.710.000 1.942.000 2.260.000
Finansinntekter 9.000 10.000 7.000 48.000 26.000
Finanskostnader -916.000 -1.560.000 -1.675.000 -1.768.000 -1.803.000
Finans -907.000 -1.550.000 -1.668.000 -1.720.000 -1.777.000
Resultat før skatt -719.000 215.000 1.041.000 222.000 483.000
Skattekostnad 168.000 -42.000 -182.000 0 0
Årsresultat -551.000 173.000 860.000 222.000 483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.453.000 25.756.000 31.795.000 32.542.000 33.294.000
Sum omløpsmidler 3.000 198.000 1.655.000 1.455.000 1.836.000
Sum eiendeler 25.456.000 25.954.000 33.450.000 33.997.000 35.130.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 963.000 1.035.000 -375.000 -596.000
Sum egenkapital 2.172.000 3.463.000 3.535.000 4.775.000 4.554.000
Sum langsiktig gjeld 22.720.000 21.911.000 27.323.000 28.128.000 29.264.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 581.000 2.592.000 1.093.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 25.456.000 25.955.000 33.450.000 33.996.000 35.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 8.000 20.000 0 3.000
Andre inntekter 1.482.000 2.826.000 3.934.000 3.759.000 3.706.000
Driftsinntekter 1.494.000 2.834.000 3.953.000 3.759.000 3.709.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -39.000 -254.000
Avskrivning -641.000 -632.000 -747.000 -752.000 -752.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -666.000 -437.000 -497.000 -1.026.000 -443.000
Driftskostnader -1.307.000 -1.069.000 -1.244.000 -1.817.000 -1.449.000
Driftsresultat 187.000 1.764.000 2.710.000 1.942.000 2.260.000
Finansinntekter 9.000 10.000 7.000 48.000 26.000
Finanskostnader -916.000 -1.560.000 -1.675.000 -1.768.000 -1.803.000
Finans -907.000 -1.550.000 -1.668.000 -1.720.000 -1.777.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.100.000 0 0
Årsresultat -551.000 173.000 860.000 222.000 483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.381.000 25.627.000 31.591.000 32.228.000 32.865.000
Maskiner anlegg 0 0 0 8.000 0
Driftsløsøre 72.000 130.000 204.000 306.000 428.000
Sum varige driftsmidler 25.453.000 25.756.000 31.795.000 32.542.000 33.294.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.453.000 25.756.000 31.795.000 32.542.000 33.294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 154.000 4.000 0 0
Andre fordringer 0 33.000 1.651.000 1.455.000 1.810.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 11.000 0 0 26.000
Sum omløpsmidler 3.000 198.000 1.655.000 1.455.000 1.836.000
Sum eiendeler 25.456.000 25.954.000 33.450.000 33.997.000 35.130.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 963.000 1.035.000 -375.000 -596.000
Sum egenkapital 2.172.000 3.463.000 3.535.000 4.775.000 4.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 224.000 182.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.720.000 21.911.000 27.323.000 28.128.000 29.264.000
Leverandørgjeld 185.000 260.000 149.000 326.000 165.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 93.000 229.000 469.000 450.000
Utbytte 0 0 -2.100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 228.000 114.000 298.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 581.000 2.592.000 1.093.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 25.456.000 25.955.000 33.450.000 33.996.000 35.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -561.000 -383.000 -937.000 362.000 524.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.6 1.4 1.4
Soliditet 8.5 13.3 10.6 14.0 13.0
Resultatgrad 12.5 62.2 68.6 51.7 60.9
Rentedekningsgrad 0.2 1.1 1.6 1.1 1.3
Gjeldsgrad 10.7 6.5 8.5 6.1 6.7
Total kapitalrentabilitet 0.8 6.8 8.1 5.9 6.5
Signatur
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex