Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baras Invest As
Juridisk navn:  Baras Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storhaugsletta 49 Storhaugsletta 49 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 898268322
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8300%
Egenkapital  
  
-109.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -504.000 -6.000 -6.000 15.000 164.000
Egenkapital: -45.000 459.000 471.000 477.000 463.000
Regnskap for  Baras Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -504.000 -29.000 -19.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -504.000 -29.000 -19.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 23.000 13.000 19.000 169.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 23.000 13.000 19.000 169.000
Resultat før skatt -504.000 -6.000 -6.000 15.000 164.000
Skattekostnad 0 -6.000 0 0 0
Årsresultat -504.000 -12.000 -6.000 14.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 488.000 488.000 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 504.000 484.000
Sum eiendeler 15.000 503.000 503.000 504.000 484.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 155.000 167.000 173.000 159.000
Sum egenkapital -45.000 459.000 471.000 477.000 463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 44.000 32.000 26.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 503.000 503.000 503.000 485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -504.000 -29.000 -19.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -504.000 -29.000 -19.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -504.000 -29.000 -19.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 23.000 13.000 19.000 169.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 23.000 13.000 19.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -504.000 -12.000 -6.000 14.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 488.000 488.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 488.000 488.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 488.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 504.000 484.000
Sum eiendeler 15.000 503.000 503.000 504.000 484.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 155.000 167.000 173.000 159.000
Sum egenkapital -45.000 459.000 471.000 477.000 463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 39.000 32.000 26.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 44.000 32.000 26.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 503.000 503.000 503.000 485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -45.000 -29.000 -17.000 478.000 462.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.5 19.4 22.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5 19.4 22.1
Soliditet 91.3 93.6 94.8 95.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.2 2.8 33.6
Signatur
20.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex