Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bare Tøfler As
Juridisk navn:  Bare Tøfler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Saksviklia 41 Saksviklia 41 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919753315
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: A-G Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
333.33%
Resultat  
  
95.24%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 91.000 21.000
Resultat: -3.000 -63.000
Egenkapital: -42.000 -39.000
Regnskap for  Bare Tøfler As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 91.000 21.000
Driftskostnader -91.000 -84.000
Driftsresultat -1.000 -63.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt -3.000 -63.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 378.000 261.000
Sum eiendeler 378.000 261.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -63.000
Sum egenkapital -42.000 -39.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.000 21.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 91.000 21.000
Varekostnad -11.000 -29.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -55.000
Driftskostnader -91.000 -84.000
Driftsresultat -1.000 -63.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 291.000 168.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 15.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 72.000 93.000
Sum omløpsmidler 378.000 261.000
Sum eiendeler 378.000 261.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -63.000
Sum egenkapital -42.000 -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 150.000
Leverandørgjeld 1.000 142.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 358.000 112.000
Likviditetsgrad 1 18. 1.8
Likviditetsgrad 2 4.3 0.6
Soliditet -11.1
Resultatgrad -1.1
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -7.7
Total kapitalrentabilitet -0.3 -24.2
Signatur
20.10.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex