Barentsfilm AS
Juridisk navn:  Barentsfilm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95814288
Lille Bislett 8 Storgata 4C Fax: 22280670
0170 Oslo 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 971173521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.6%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-6.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 149.000 810.000 315.000 0 172.000
Resultat: -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Egenkapital: -935.000 -874.000 -874.000 -848.000 -782.000
Regnskap for  Barentsfilm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 149.000 810.000 315.000 0 172.000
Driftskostnader -209.000 -810.000 -341.000 -66.000 -108.000
Driftsresultat -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.000 22.000 82.000 13.000 60.000
Sum eiendeler 12.000 22.000 82.000 13.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -1.035.000 -974.000 -974.000 -948.000 -882.000
Sum egenkapital -935.000 -874.000 -874.000 -848.000 -782.000
Sum langsiktig gjeld 548.000 497.000 495.000 463.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 399.000 462.000 399.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 22.000 83.000 14.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 47.000
Andre inntekter 149.000 810.000 315.000 0 124.000
Driftsinntekter 149.000 810.000 315.000 0 172.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -810.000 -341.000 -66.000 -108.000
Driftskostnader -209.000 -810.000 -341.000 -66.000 -108.000
Driftsresultat -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 0 -26.000 -66.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 48.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 22.000 82.000 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 12.000 22.000 82.000 13.000 60.000
Sum eiendeler 12.000 22.000 82.000 13.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -1.035.000 -974.000 -974.000 -948.000 -882.000
Sum egenkapital -935.000 -874.000 -874.000 -848.000 -782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 548.000 497.000 495.000 463.000 425.000
Leverandørgjeld 379.000 379.000 442.000 379.000 396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 399.000 462.000 399.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 22.000 83.000 14.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -387.000 -377.000 -380.000 -386.000 -356.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0 0.2
Soliditet -7791.7 -3972.7 -6057.1 -1325.4
Resultatgrad -40.9 0 -8.3 36.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -508.3 0 -31.3 -471.4 106.8
Signatur
08.10.2020
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex