Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barneverntjenester As
Juridisk navn:  Barneverntjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storhaugen 757 Storhaugen 757 Fax:
9321 Moen 9321 Moen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 819573832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 22.000
Resultat: 22.000
Egenkapital: 82.000
Regnskap for  Barneverntjenester As
Resultat 2018
Driftsinntekter 22.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 22.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 82.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 22.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 36.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 26.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex