Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barotech AS
Juridisk navn:  Barotech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41677987
Bjørndalsbakken 10 Bjørndalsbakken 10 Fax:
5171 Loddefjord 5171 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 965727752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.86%
Resultat  
  
-110.06%
Egenkapital  
  
-8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.000 35.000 110.000 657.000 1.001.000
Resultat: -18.000 179.000 -731.000 579.000 785.000
Egenkapital: 191.000 209.000 230.000 565.000 731.000
Regnskap for  Barotech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.000 35.000 110.000 657.000 1.001.000
Driftskostnader -31.000 -59.000 -342.000 -143.000 -152.000
Driftsresultat -18.000 -24.000 -232.000 513.000 848.000
Finansinntekter 0 203.000 1.000 517.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -500.000 -451.000 -97.000
Finans 0 203.000 -499.000 66.000 -63.000
Resultat før skatt -18.000 179.000 -731.000 579.000 785.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 -145.000 -238.000
Årsresultat -18.000 179.000 -736.000 435.000 547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 171.000 417.000 238.000 1.344.000 1.589.000
Sum eiendeler 191.000 417.000 238.000 1.344.000 1.594.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 109.000 130.000 465.000 631.000
Sum egenkapital 191.000 209.000 230.000 565.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 208.000 9.000 778.000 863.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 417.000 239.000 1.343.000 1.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 35.000 110.000 161.000 134.000
Andre inntekter 0 0 0 496.000 867.000
Driftsinntekter 13.000 35.000 110.000 657.000 1.001.000
Varekostnad 0 0 -38.000 -33.000 -44.000
Lønninger 0 -1.000 -1.000 -48.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -48.000 -303.000 -62.000 -68.000
Driftskostnader -31.000 -59.000 -342.000 -143.000 -152.000
Driftsresultat -18.000 -24.000 -232.000 513.000 848.000
Finansinntekter 0 203.000 1.000 517.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -500.000 -451.000 -97.000
Finans 0 203.000 -499.000 66.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -600.000 -600.000
Årsresultat -18.000 179.000 -736.000 435.000 547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 10.000 28.000 27.000
Kundefordringer 0 8.000 1.000 0 0
Andre fordringer 0 0 6.000 50.000 10.000
Sum investeringer 5.000 5.000 0 0 0
Kasse, bank 166.000 403.000 221.000 1.266.000 1.552.000
Sum omløpsmidler 171.000 417.000 238.000 1.344.000 1.589.000
Sum eiendeler 191.000 417.000 238.000 1.344.000 1.594.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 109.000 130.000 465.000 631.000
Sum egenkapital 191.000 209.000 230.000 565.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 0 600.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 2.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 145.000 238.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 2.000 29.000 18.000
Utbytte 0 -200.000 0 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 0 5.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 208.000 9.000 778.000 863.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 417.000 239.000 1.343.000 1.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 209.000 229.000 566.000 726.000
Likviditetsgrad 1 2 26.4 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 0 2 25.3 1.7 1.9
Soliditet 1 50.1 96.2 42.1 45.9
Resultatgrad -138.5 -68.6 -210.9 78.1 84.7
Rentedekningsgrad -0.5 2.3 9.1
Gjeldsgrad 0 1 0 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet -9.4 42.9 -96.7 76.7 55.3
Signatur
29.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex