Barratt As
Juridisk navn:  Barratt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oddmund Viks vei 10 Oddmund Viks vei 10 Fax:
4024 Stavanger 4024 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 817965512
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/1/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accomodo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.96%
Resultat  
  
104.08%
Egenkapital  
  
576.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.213.000 963.000 788.000 111.000
Resultat: 300.000 147.000 -75.000 -60.000
Egenkapital: 352.000 52.000 -89.000 -60.000
Regnskap for  Barratt As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.213.000 963.000 788.000 111.000
Driftskostnader -913.000 -814.000 -864.000 -171.000
Driftsresultat 300.000 148.000 -75.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 1.000
Resultat før skatt 300.000 147.000 -75.000 -60.000
Skattekostnad -66.000 -7.000 0 0
Årsresultat 234.000 141.000 -75.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 23.000 0 0
Sum omløpsmidler 582.000 298.000 304.000 152.000
Sum eiendeler 736.000 321.000 304.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 22.000 -119.000 -60.000
Sum egenkapital 352.000 52.000 -89.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 384.000 268.000 393.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 320.000 304.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.213.000 963.000 788.000 111.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.213.000 963.000 788.000 111.000
Varekostnad -95.000 -71.000 -63.000 -145.000
Lønninger -750.000 -630.000 -598.000 -39.000
Avskrivning -7.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -107.000 -180.000 -67.000
Driftskostnader -913.000 -814.000 -864.000 -171.000
Driftsresultat 300.000 148.000 -75.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 141.000 -75.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 23.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 138.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 23.000 0 0
Varebeholdning 44.000 61.000 57.000 80.000
Kundefordringer 330.000 106.000 159.000 0
Andre fordringer 7.000 1.000 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 130.000 89.000 58.000
Sum omløpsmidler 582.000 298.000 304.000 152.000
Sum eiendeler 736.000 321.000 304.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 22.000 -119.000 -60.000
Sum egenkapital 352.000 52.000 -89.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 26.000
Betalbar skatt 0 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 90.000 79.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 284.000 172.000 311.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 268.000 393.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 320.000 304.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 30.000 -89.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 0.6 0.3
Soliditet 47.8 16.3 -29.3 -39.5
Resultatgrad 24.7 15.4 -9.5 -54.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.1 5.2 -4.4 -3.5
Total kapitalrentabilitet 40.8 46.3 -24.3 -38.8
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex