Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barratt Bygg As
Juridisk navn:  Barratt Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestliveien 9 Vestliveien 9 Fax:
0750 Oslo 750 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915203558
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25%
Resultat  
  
12.31%
Egenkapital  
  
169.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 750.000 1.000.000 0 300.000 0
Resultat: 675.000 601.000 -265.000 -289.000 -8.000
Egenkapital: 817.000 303.000 -235.000 -267.000 22.000
Regnskap for  Barratt Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 750.000 1.000.000 0 300.000 0
Driftskostnader -85.000 -399.000 -265.000 -339.000 -8.000
Driftsresultat 665.000 601.000 -265.000 -39.000 -8.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -250.000 0
Finans 9.000 0 0 -250.000 0
Resultat før skatt 675.000 601.000 -265.000 -289.000 -8.000
Skattekostnad -160.000 0 0 0 0
Årsresultat 514.000 601.000 -265.000 -289.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 250.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.682.000 156.000 451.000 130.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.682.000 156.000 451.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 273.000 -265.000 -297.000 -8.000
Sum egenkapital 817.000 303.000 -235.000 -267.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 169.000 474.000 0 0 350.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 906.000 392.000 718.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.408.000 1.683.000 157.000 451.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 750.000 1.000.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 300.000 0
Driftsinntekter 750.000 1.000.000 0 300.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -256.000 -262.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -143.000 -3.000 -339.000 -8.000
Driftskostnader -85.000 -399.000 -265.000 -339.000 -8.000
Driftsresultat 665.000 601.000 -265.000 -39.000 -8.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -250.000 0
Finans 9.000 0 0 -250.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 514.000 601.000 -265.000 -289.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 250.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.300.000 1.375.000 0 300.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 30.000 -15.000 0 0 0
Kasse, bank 77.000 322.000 156.000 151.000 130.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.682.000 156.000 451.000 130.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.682.000 156.000 451.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 273.000 -265.000 -297.000 -8.000
Sum egenkapital 817.000 303.000 -235.000 -267.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 169.000 474.000 0 0 350.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 160.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 39.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 867.000 392.000 718.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 906.000 392.000 718.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.408.000 1.683.000 157.000 451.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 985.000 776.000 -236.000 -267.000 122.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.9 0.4 0.6 16.3
Likviditetsgrad 2 3.3 1.9 0.4 0.6 16.3
Soliditet 5 1 -149.7 -59.2 5.8
Resultatgrad 88.7 60.1
Rentedekningsgrad 6 -0.2
Gjeldsgrad 0.7 4.6 -1.7 -2.7 16.3
Total kapitalrentabilitet 47.9 35.7 -168.8 -8.6 -2.1
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex