Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barratt Kafedrift As
Juridisk navn:  Barratt Kafedrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46177590
Postboks 6854 St. Olavs Plass St. Olavs gate 24 Fax:
0130 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912316335
Aksjekapital: 3.630.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/30/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.58%
Resultat  
  
-118.16%
Egenkapital  
  
100.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.959.000 4.238.000 4.680.000 4.345.000 3.327.000
Resultat: -925.000 -424.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Egenkapital: 42.000 -4.583.000 -4.159.000 -2.994.000 -1.922.000
Regnskap for  Barratt Kafedrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.959.000 4.238.000 4.680.000 4.345.000 3.327.000
Driftskostnader -4.709.000 -4.578.000 -5.845.000 -5.418.000 -4.957.000
Driftsresultat -750.000 -340.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -179.000 -85.000 0 -1.000 -1.000
Finans -176.000 -84.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -925.000 -424.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -925.000 -424.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 15.000 24.000
Sum omløpsmidler 6.516.000 438.000 416.000 1.665.000 813.000
Sum eiendeler 6.516.000 438.000 422.000 1.680.000 837.000
Sum opptjent egenkapital -3.588.000 -8.213.000 -7.789.000 -6.624.000 -5.552.000
Sum egenkapital 42.000 -4.583.000 -4.159.000 -2.994.000 -1.922.000
Sum langsiktig gjeld 5.757.000 1.872.000 1.757.000 3.045.000 0
Sum kortsiktig gjeld 717.000 3.149.000 2.824.000 1.629.000 2.759.000
Sum gjeld og egenkapital 6.516.000 438.000 422.000 1.680.000 837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.959.000 4.240.000 4.676.000 4.343.000 3.321.000
Andre inntekter 0 -2.000 3.000 3.000 6.000
Driftsinntekter 3.959.000 4.238.000 4.680.000 4.345.000 3.327.000
Varekostnad -1.466.000 -1.370.000 -1.819.000 -1.374.000 -1.294.000
Lønninger -1.927.000 -2.038.000 -2.149.000 -2.152.000 -1.728.000
Avskrivning 0 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.316.000 -1.164.000 -1.868.000 -1.883.000 -1.926.000
Driftskostnader -4.709.000 -4.578.000 -5.845.000 -5.418.000 -4.957.000
Driftsresultat -750.000 -340.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -179.000 -85.000 0 -1.000 -1.000
Finans -176.000 -84.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -925.000 -424.000 -1.165.000 -1.072.000 -1.628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 15.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 15.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 15.000 24.000
Varebeholdning 112.000 95.000 119.000 118.000 80.000
Kundefordringer 280.000 234.000 153.000 956.000 121.000
Andre fordringer 5.572.000 35.000 34.000 354.000 397.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 552.000 74.000 110.000 237.000 216.000
Sum omløpsmidler 6.516.000 438.000 416.000 1.665.000 813.000
Sum eiendeler 6.516.000 438.000 422.000 1.680.000 837.000
Sum opptjent egenkapital -3.588.000 -8.213.000 -7.789.000 -6.624.000 -5.552.000
Sum egenkapital 42.000 -4.583.000 -4.159.000 -2.994.000 -1.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.189.000 0 59.000 1.969.000
Sum langsiktig gjeld 5.757.000 1.872.000 1.757.000 3.045.000 0
Leverandørgjeld 22.000 201.000 2.218.000 1.095.000 438.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 310.000 542.000 385.000 165.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 217.000 220.000 310.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 717.000 3.149.000 2.824.000 1.629.000 2.759.000
Sum gjeld og egenkapital 6.516.000 438.000 422.000 1.680.000 837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.799.000 -2.711.000 -2.408.000 36.000 -1.946.000
Likviditetsgrad 1 9.1 0.1 0.1 1 0.3
Likviditetsgrad 2 8.9 0.1 0.1 0.9 0.3
Soliditet 0.6 -1046.3 -985.5 -178.2 -229.6
Resultatgrad -18.9 -24.9 -24.7 -48.9
Rentedekningsgrad -4.2 -1626.0
Gjeldsgrad 154.1 -1.1 -1.1 -1.6 -1.4
Total kapitalrentabilitet -11.5 -77.4 -276.1 -63.8 -194.3
Signatur
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex