Barry's Bootcamp Bergen As
Juridisk navn:  Barry's Bootcamp Bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55227222
Kokstadvegen 23 A Nonnesetergaten 4 Fax:
5257 Kokstad 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996557030
Aksjekapital: 2.220.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 1/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Hagen Revisjon As
Regnskapsfører: Acceptor Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.73%
Resultat  
  
-11.36%
Egenkapital  
  
9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.823.000 13.509.000 12.438.000 9.116.000 8.168.000
Resultat: 351.000 396.000 -1.026.000 1.526.000 1.726.000
Egenkapital: 3.984.000 3.655.000 3.259.000 2.757.000 2.137.000
Regnskap for  Barry's Bootcamp Bergen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.823.000 13.509.000 12.438.000 9.116.000 8.168.000
Driftskostnader -14.295.000 -13.064.000 -13.387.000 -7.542.000 -6.378.000
Driftsresultat 527.000 446.000 -949.000 1.574.000 1.789.000
Finansinntekter 8.000 19.000 5.000 1.000 22.000
Finanskostnader -184.000 -69.000 -82.000 -48.000 -85.000
Finans -176.000 -50.000 -77.000 -47.000 -63.000
Resultat før skatt 351.000 396.000 -1.026.000 1.526.000 1.726.000
Skattekostnad -50.000 0 76.000 -406.000 -307.000
Årsresultat 328.000 396.000 -950.000 1.120.000 1.419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.952.000 5.091.000 4.092.000 3.168.000 2.450.000
Sum omløpsmidler 2.410.000 3.024.000 2.850.000 1.860.000 2.468.000
Sum eiendeler 10.362.000 8.115.000 6.942.000 5.028.000 4.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.435.000 1.039.000 1.107.000 487.000
Sum egenkapital 3.984.000 3.655.000 3.259.000 2.757.000 2.137.000
Sum langsiktig gjeld 3.782.000 1.815.000 752.000 238.000 410.000
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 2.645.000 2.931.000 2.033.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 10.363.000 8.115.000 6.942.000 5.028.000 4.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.823.000 13.509.000 12.424.000 8.556.000 8.166.000
Andre inntekter 0 0 14.000 560.000 2.000
Driftsinntekter 14.823.000 13.509.000 12.438.000 9.116.000 8.168.000
Varekostnad -1.733.000 -1.387.000 -2.295.000 -1.030.000 -908.000
Lønninger -5.736.000 -5.343.000 -4.161.000 -3.211.000 -2.758.000
Avskrivning -1.206.000 -396.000 -399.000 -234.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.620.000 -5.938.000 -6.532.000 -3.067.000 -2.542.000
Driftskostnader -14.295.000 -13.064.000 -13.387.000 -7.542.000 -6.378.000
Driftsresultat 527.000 446.000 -949.000 1.574.000 1.789.000
Finansinntekter 8.000 19.000 5.000 1.000 22.000
Finanskostnader -184.000 -69.000 -82.000 -48.000 -85.000
Finans -176.000 -50.000 -77.000 -47.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Årsresultat 328.000 396.000 -950.000 1.120.000 1.419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 179.000 245.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.689.000 1.078.000 1.407.000 1.263.000 920.000
Sum varige driftsmidler 2.689.000 1.078.000 1.407.000 1.263.000 920.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.151.000 3.834.000 2.440.000 1.905.000 1.530.000
Sum anleggsmidler 7.952.000 5.091.000 4.092.000 3.168.000 2.450.000
Varebeholdning 207.000 148.000 195.000 76.000 67.000
Kundefordringer 171.000 520.000 1.295.000 620.000 175.000
Andre fordringer 166.000 77.000 377.000 1.039.000 1.897.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.867.000 2.279.000 983.000 126.000 330.000
Sum omløpsmidler 2.410.000 3.024.000 2.850.000 1.860.000 2.468.000
Sum eiendeler 10.362.000 8.115.000 6.942.000 5.028.000 4.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.435.000 1.039.000 1.107.000 487.000
Sum egenkapital 3.984.000 3.655.000 3.259.000 2.757.000 2.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 76.000 89.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 750.000
Sum langsiktig gjeld 3.782.000 1.815.000 752.000 238.000 410.000
Leverandørgjeld 1.006.000 1.144.000 1.619.000 150.000 74.000
Betalbar skatt 50.000 0 0 420.000 218.000
Skyldig offentlige avgifter 415.000 418.000 263.000 211.000 321.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.127.000 1.083.000 1.049.000 1.252.000 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 2.645.000 2.931.000 2.033.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 10.363.000 8.115.000 6.942.000 5.028.000 4.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -187.000 379.000 -81.000 -173.000 97.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1
Soliditet 38.4 4 46.9 54.8 43.5
Resultatgrad 3.6 3.3 -7.6 17.3 21.9
Rentedekningsgrad 2.9 6.5 -11.6 32.8 21.3
Gjeldsgrad 1.6 1.2 1.1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.7 -13.6 31.3 36.8
Signatur
07.02.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
HERLAND LINN
FLUGEIM TAGE
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex