Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baveba AS
Juridisk navn:  Baveba AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91346515
Strandveien 73C Strandveien 73C Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 992405031
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/29/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
293.54%
Resultat  
  
2545.28%
Egenkapital  
  
43.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.767.000 449.000 429.000 265.000 1.967.000
Resultat: 1.402.000 53.000 100.000 -13.000 1.780.000
Egenkapital: 3.700.000 2.585.000 2.544.000 2.450.000 2.463.000
Regnskap for  Baveba AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.767.000 449.000 429.000 265.000 1.967.000
Driftskostnader -495.000 -396.000 -332.000 -359.000 -233.000
Driftsresultat 1.272.000 52.000 97.000 -93.000 1.734.000
Finansinntekter 168.000 1.000 4.000 82.000 46.000
Finanskostnader -38.000 0 0 -2.000 0
Finans 130.000 1.000 4.000 80.000 46.000
Resultat før skatt 1.402.000 53.000 100.000 -13.000 1.780.000
Skattekostnad -287.000 -13.000 -6.000 0 -481.000
Årsresultat 1.115.000 41.000 94.000 -13.000 1.300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.009.000 2.015.000 2.000.000 2.000.000 0
Sum omløpsmidler 2.431.000 1.017.000 1.002.000 879.000 3.751.000
Sum eiendeler 6.440.000 3.032.000 3.002.000 2.879.000 3.751.000
Sum opptjent egenkapital 3.599.000 2.484.000 2.443.000 2.349.000 2.363.000
Sum egenkapital 3.700.000 2.585.000 2.544.000 2.450.000 2.463.000
Sum langsiktig gjeld 2.002.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 738.000 446.000 457.000 429.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 6.440.000 3.032.000 3.001.000 2.879.000 3.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.767.000 449.000 429.000 265.000 1.967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.767.000 449.000 429.000 265.000 1.967.000
Varekostnad -196.000 -164.000 -112.000 -121.000 -12.000
Lønninger -131.000 -130.000 -128.000 -116.000 -172.000
Avskrivning -5.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -101.000 -92.000 -122.000 -49.000
Driftskostnader -495.000 -396.000 -332.000 -359.000 -233.000
Driftsresultat 1.272.000 52.000 97.000 -93.000 1.734.000
Finansinntekter 168.000 1.000 4.000 82.000 46.000
Finanskostnader -38.000 0 0 -2.000 0
Finans 130.000 1.000 4.000 80.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 41.000 94.000 -13.000 1.300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Sum anleggsmidler 4.009.000 2.015.000 2.000.000 2.000.000 0
Varebeholdning 29.000 43.000 37.000 25.000 29.000
Kundefordringer 0 0 0 0 344.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 0 519.000 519.000 516.000 0
Kasse, bank 2.398.000 451.000 442.000 334.000 3.378.000
Sum omløpsmidler 2.431.000 1.017.000 1.002.000 879.000 3.751.000
Sum eiendeler 6.440.000 3.032.000 3.002.000 2.879.000 3.751.000
Sum opptjent egenkapital 3.599.000 2.484.000 2.443.000 2.349.000 2.363.000
Sum egenkapital 3.700.000 2.585.000 2.544.000 2.450.000 2.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.002.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 8.000 23.000 13.000 44.000
Betalbar skatt 285.000 12.000 6.000 0 481.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 52.000 28.000 17.000 392.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000 374.000 400.000 399.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 446.000 457.000 429.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 6.440.000 3.032.000 3.001.000 2.879.000 3.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.693.000 571.000 545.000 450.000 2.464.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.3 2.2 2.0 2.9
Likviditetsgrad 2 3.3 2.2 2.1 2.0 2.9
Soliditet 57.5 85.3 84.8 85.1 65.7
Resultatgrad 7 11.6 22.6 -35.1 88.2
Rentedekningsgrad 33.5 -5.5
Gjeldsgrad 0.7 0.2 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.4 1.7 3.4 -0.4 47.5
Signatur
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex