Bbf Eiendom As
Juridisk navn:  Bbf Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Numedalsvegen 1479 Numedalsvegen 1479 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 918716815
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1360%
Resultat  
  
85.29%
Egenkapital  
  
-20.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 730.000 50.000
Resultat: -15.000 -102.000
Egenkapital: -87.000 -72.000
Regnskap for  Bbf Eiendom As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 730.000 50.000
Driftskostnader -319.000 -21.000
Driftsresultat 411.000 29.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -426.000 -132.000
Finans -426.000 -132.000
Resultat før skatt -15.000 -102.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -15.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.754.000 7.418.000
Sum omløpsmidler 71.000 153.000
Sum eiendeler 8.825.000 7.571.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -102.000
Sum egenkapital -87.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 7.250.000 6.399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.662.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 8.825.000 7.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 730.000 50.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 730.000 50.000
Varekostnad -5.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -263.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -21.000
Driftskostnader -319.000 -21.000
Driftsresultat 411.000 29.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -426.000 -132.000
Finans -426.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -15.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 8.754.000 7.418.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 8.754.000 7.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 8.754.000 7.418.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 63.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 71.000 90.000
Sum omløpsmidler 71.000 153.000
Sum eiendeler 8.825.000 7.571.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -102.000
Sum egenkapital -87.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.606.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.250.000 6.399.000
Leverandørgjeld 10.000 1.255.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 -1.486.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 1.662.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 8.825.000 7.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.591.000 -1.091.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1
Soliditet
Resultatgrad 56.3 5
Rentedekningsgrad 1 0.2
Gjeldsgrad -102.4 -106.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex