Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bearproof As
Juridisk navn:  Bearproof As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90877248
Bjørndalslia 120 Servicetorget Fax:
8029 Bodø 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 911739933
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.44%
Resultat  
  
52.92%
Egenkapital  
  
34.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.216.000 2.590.000 1.781.000 1.603.000 1.278.000
Resultat: 708.000 463.000 395.000 303.000 64.000
Egenkapital: 2.103.000 1.558.000 1.205.000 909.000 588.000
Regnskap for  Bearproof As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.216.000 2.590.000 1.781.000 1.603.000 1.278.000
Driftskostnader -1.491.000 -2.104.000 -1.375.000 -1.266.000 -1.202.000
Driftsresultat 724.000 487.000 405.000 337.000 77.000
Finansinntekter 4.000 0 7.000 2.000 0
Finanskostnader -19.000 -24.000 -16.000 -37.000 -14.000
Finans -15.000 -24.000 -9.000 -35.000 -14.000
Resultat før skatt 708.000 463.000 395.000 303.000 64.000
Skattekostnad -163.000 -111.000 -99.000 -82.000 -18.000
Årsresultat 545.000 352.000 296.000 221.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 449.000 449.000 449.000 449.000 449.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.696.000 1.212.000 734.000 603.000
Sum eiendeler 2.800.000 2.145.000 1.661.000 1.183.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 958.000 605.000 309.000 88.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.558.000 1.205.000 909.000 588.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 696.000 587.000 455.000 273.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 2.799.000 2.145.000 1.660.000 1.182.000 1.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.216.000 2.590.000 1.781.000 1.603.000 1.278.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.216.000 2.590.000 1.781.000 1.603.000 1.278.000
Varekostnad -1.196.000 -1.716.000 -1.011.000 -1.006.000 -783.000
Lønninger 0 -53.000 0 0 -65.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -335.000 -364.000 -260.000 -354.000
Driftskostnader -1.491.000 -2.104.000 -1.375.000 -1.266.000 -1.202.000
Driftsresultat 724.000 487.000 405.000 337.000 77.000
Finansinntekter 4.000 0 7.000 2.000 0
Finanskostnader -19.000 -24.000 -16.000 -37.000 -14.000
Finans -15.000 -24.000 -9.000 -35.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 545.000 352.000 296.000 221.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 449.000 449.000 449.000 449.000 449.000
Sum anleggsmidler 449.000 449.000 449.000 449.000 449.000
Varebeholdning 1.719.000 1.328.000 777.000 468.000 386.000
Kundefordringer 131.000 122.000 269.000 170.000 148.000
Andre fordringer 0 41.000 34.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 205.000 132.000 69.000 69.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.696.000 1.212.000 734.000 603.000
Sum eiendeler 2.800.000 2.145.000 1.661.000 1.183.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 958.000 605.000 309.000 88.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.558.000 1.205.000 909.000 588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 184.000 161.000 180.000 93.000 304.000
Betalbar skatt 163.000 111.000 99.000 82.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 10.000 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 306.000 177.000 99.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 696.000 587.000 455.000 273.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 2.799.000 2.145.000 1.660.000 1.182.000 1.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.655.000 1.109.000 757.000 461.000 140.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.9 2 2.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1 1.0 0.5
Soliditet 75.1 72.6 72.6 76.9 55.9
Resultatgrad 32.7 18.8 22.7 21.0 6.0
Rentedekningsgrad 38.1 20.3 25.3 9.2 5.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 2 22.7 24.8 28.7 7.3
Signatur
25.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex