Beat Technology As
Juridisk navn:  Beat Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97061370
Mjømna 200 Mjømna 200 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 994689428
Aksjekapital: 680.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/22/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.73%
Resultat  
  
232.11%
Egenkapital  
  
48.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.383.000 11.173.000 8.737.000 8.910.000 9.005.000
Resultat: 2.079.000 626.000 304.000 -310.000 -3.161.000
Egenkapital: 6.383.000 4.304.000 3.678.000 3.374.000 3.684.000
Regnskap for  Beat Technology As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.383.000 11.173.000 8.737.000 8.910.000 9.005.000
Driftskostnader -12.053.000 -10.136.000 -8.184.000 -8.974.000 -11.860.000
Driftsresultat 2.330.000 1.036.000 553.000 -64.000 -2.855.000
Finansinntekter 108.000 33.000 51.000 15.000 15.000
Finanskostnader -359.000 -443.000 -299.000 -262.000 -321.000
Finans -251.000 -410.000 -248.000 -247.000 -306.000
Resultat før skatt 2.079.000 626.000 304.000 -310.000 -3.161.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.079.000 626.000 304.000 -310.000 -3.161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.926.000 8.874.000 8.381.000 7.543.000 7.615.000
Sum omløpsmidler 3.958.000 2.515.000 2.160.000 1.318.000 2.249.000
Sum eiendeler 13.884.000 11.389.000 10.541.000 8.861.000 9.864.000
Sum opptjent egenkapital 3.010.000 931.000 304.000 0 0
Sum egenkapital 6.383.000 4.304.000 3.678.000 3.374.000 3.684.000
Sum langsiktig gjeld 3.007.000 1.375.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 5.710.000 5.213.000 3.837.000 4.530.000
Sum gjeld og egenkapital 13.884.000 11.390.000 10.541.000 8.861.000 9.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.261.000 10.490.000 8.737.000 8.910.000 9.005.000
Andre inntekter 122.000 683.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.383.000 11.173.000 8.737.000 8.910.000 9.005.000
Varekostnad -2.801.000 -2.992.000 -3.097.000 -3.412.000 -5.048.000
Lønninger -476.000 -868.000 -630.000 -271.000 -511.000
Avskrivning -2.104.000 -1.524.000 -1.050.000 -1.976.000 -1.835.000
Nedskrivning -679.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.993.000 -4.752.000 -3.407.000 -3.315.000 -4.466.000
Driftskostnader -12.053.000 -10.136.000 -8.184.000 -8.974.000 -11.860.000
Driftsresultat 2.330.000 1.036.000 553.000 -64.000 -2.855.000
Finansinntekter 108.000 33.000 51.000 15.000 15.000
Finanskostnader -359.000 -443.000 -299.000 -262.000 -321.000
Finans -251.000 -410.000 -248.000 -247.000 -306.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.079.000 626.000 304.000 -310.000 -3.161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.845.000 8.853.000 8.381.000 7.543.000 7.609.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 21.000 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 81.000 21.000 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.926.000 8.874.000 8.381.000 7.543.000 7.615.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.265.000 1.188.000 1.237.000 779.000 808.000
Andre fordringer 1.509.000 1.258.000 865.000 520.000 1.063.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 69.000 58.000 18.000 378.000
Sum omløpsmidler 3.958.000 2.515.000 2.160.000 1.318.000 2.249.000
Sum eiendeler 13.884.000 11.389.000 10.541.000 8.861.000 9.864.000
Sum opptjent egenkapital 3.010.000 931.000 304.000 0 0
Sum egenkapital 6.383.000 4.304.000 3.678.000 3.374.000 3.684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.616.000 2.372.000 2.017.000 1.189.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 3.007.000 1.375.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Leverandørgjeld 690.000 1.498.000 1.195.000 890.000 2.788.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 437.000 401.000 222.000 131.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.750.000 1.439.000 1.779.000 1.626.000 1.546.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 5.710.000 5.213.000 3.837.000 4.530.000
Sum gjeld og egenkapital 13.884.000 11.390.000 10.541.000 8.861.000 9.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -535.000 -3.195.000 -3.053.000 -2.519.000 -2.281.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 0.4 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 4 37.8 34.9 38.1 37.3
Resultatgrad 16.2 9.3 6.3 -0.7 -31.7
Rentedekningsgrad 6.5 2.3 1.8 -0.2 -8.8
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.9 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.6 9.4 5.7 -0.6 -28.8
Signatur
31.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex