Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bedriftsøkonomisk Institutt AS
Juridisk navn:  Bedriftsøkonomisk Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46410340
Nydalsveien 37 Fax: 46410405
0442 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919463147
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1943 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -9.000 1.000
Egenkapital: 107.000 107.000 106.000 106.000 115.000
Regnskap for  Bedriftsøkonomisk Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -10.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 0 0 0 -9.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -9.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum omløpsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 60.000
Sum eiendeler 106.000 106.000 106.000 106.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 7.000 6.000 6.000 15.000
Sum egenkapital 107.000 107.000 106.000 106.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 107.000 107.000 106.000 106.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -10.000 0
Driftskostnader 0 0 0 -10.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -9.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum varige driftsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 51.000 51.000 51.000 60.000
Sum omløpsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 60.000
Sum eiendeler 106.000 106.000 106.000 106.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 7.000 6.000 6.000 15.000
Sum egenkapital 107.000 107.000 106.000 106.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 107.000 107.000 106.000 106.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 51.000 51.000 51.000 60.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -8.5 0.9
Signatur
28.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex