Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bedriftservice Nord As
Juridisk navn:  Bedriftservice Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99527199
Øvreveien 4 Øvreveien 4 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 999627293
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
109.13%
Resultat  
  
280%
Egenkapital  
  
128.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 435.000 208.000 437.000 420.000 0
Resultat: 54.000 -30.000 -18.000 59.000 -52.000
Egenkapital: 12.000 -42.000 -12.000 6.000 -53.000
Regnskap for  Bedriftservice Nord As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 435.000 208.000 437.000 420.000 0
Driftskostnader -382.000 -238.000 -454.000 -362.000 -52.000
Driftsresultat 54.000 -30.000 -17.000 59.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 54.000 -30.000 -18.000 59.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -30.000 -18.000 59.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 42.000 12.000 33.000 46.000 0
Sum eiendeler 48.000 14.000 33.000 46.000 0
Sum opptjent egenkapital -18.000 -72.000 -42.000 -24.000 -83.000
Sum egenkapital 12.000 -42.000 -12.000 6.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 56.000 45.000 40.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 14.000 33.000 46.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 61.000 437.000 420.000 0
Andre inntekter 192.000 147.000 0 0 0
Driftsinntekter 435.000 208.000 437.000 420.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -2.000 -328.000 -249.000 -4.000
Avskrivning 0 0 -126.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -236.000 0 -113.000 -48.000
Driftskostnader -382.000 -238.000 -454.000 -362.000 -52.000
Driftsresultat 54.000 -30.000 -17.000 59.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -30.000 -18.000 59.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 2.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 2.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 2.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 18.000 26.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 12.000 14.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 42.000 12.000 33.000 46.000 0
Sum eiendeler 48.000 14.000 33.000 46.000 0
Sum opptjent egenkapital -18.000 -72.000 -42.000 -24.000 -83.000
Sum egenkapital 12.000 -42.000 -12.000 6.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 0 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 56.000 45.000 31.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 56.000 45.000 40.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 14.000 33.000 46.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 -44.000 -12.000 6.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.2 0.7 1.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 0.7 1.2 0.1
Soliditet 2 -36.4 13.0
Resultatgrad 12.4 -14.4 -3.9 14.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 -1.3 -3.8 6.7 -1.0
Total kapitalrentabilitet 112.5 -214.3 -51.5 128.3
Signatur
10.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex