Bedriftsportalen For Psykologi
Juridisk navn:  Bedriftsportalen For Psykologi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97747851
Ntnu Psykologisk Institutt Dragvoll, Bygg 12, Nivå 5 Ntnu Psykologisk Institutt Dragvoll, Bygg 12, Nivå 5 Fax:
7491 Trondheim 7491 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 994503855
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2009 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.64%
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 1012
Omsetning: 4.000 11.000 4.000
Resultat: -3.000 1.000 -3.000
Egenkapital: 3.000 6.000 3.000
Regnskap for  Bedriftsportalen For Psykologi
Resultat 2012 2011 1012
Driftsinntekter 4.000 11.000 4.000
Driftskostnader -7.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 1.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.000 1.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 6.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 6.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 3.000 6.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.000 11.000 4.000
Driftsinntekter 4.000 11.000 4.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -7.000
Driftskostnader -7.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 1.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 6.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.000 6.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 6.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 3.000 6.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 6.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -75.0 9.1 -75.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -100.0 16.7 -100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex