Begravelsesbyrået Drammen Og Omegn As
Juridisk navn:  Begravelsesbyrået Drammen Og Omegn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45875899
Havnehagen 11 Havnehagen 11 Fax: 45863099
3075 Berger 3075 Berger
Fylke: Kommune:
Vestfold Svelvik
Org.nr: 915100120
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 45.000 1.253.000
Resultat: 0 0 -28.000 173.000
Egenkapital: 137.000 137.000 137.000 158.000
Regnskap for  Begravelsesbyrået Drammen Og Omegn As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 45.000 1.253.000
Driftskostnader 0 0 -73.000 -1.081.000
Driftsresultat 0 0 -28.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 0 0 -28.000 173.000
Skattekostnad 0 0 7.000 -45.000
Årsresultat 0 0 -20.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 100.000 182.000 146.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 83.000 680.000
Sum eiendeler 136.000 137.000 265.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 107.000 128.000
Sum egenkapital 137.000 137.000 137.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 127.000 669.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 137.000 264.000 827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 45.000 1.253.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 45.000 1.253.000
Varekostnad 0 0 0 -848.000
Lønninger 0 0 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -73.000 -231.000
Driftskostnader 0 0 -73.000 -1.081.000
Driftsresultat 0 0 -28.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -20.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 7.000 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 93.000 175.000 146.000
Sum anleggsmidler 99.000 100.000 182.000 146.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 37.000 49.000 75.000
Andre fordringer 0 0 0 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 34.000 547.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 83.000 680.000
Sum eiendeler 136.000 137.000 265.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 107.000 128.000
Sum egenkapital 137.000 137.000 137.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 74.000 618.000
Betalbar skatt 0 0 0 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 11.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 42.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 127.000 669.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 137.000 264.000 827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 37.000 -44.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.7 1.1
Soliditet 1 1 51.9 19.1
Resultatgrad -62.2 13.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 0 0 -10.6 20.9
Signatur
16.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex