Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkestua Pizza AS
Juridisk navn:  Bekkestua Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67114949
Bærumsveien 212 A Bærumsveien 212 A Fax: 67114948
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971075406
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.25%
Resultat  
  
63.27%
Egenkapital  
  
-47.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.733.000 6.278.000 5.696.000 5.848.000 5.766.000
Resultat: 320.000 196.000 -232.000 1.000 213.000
Egenkapital: 294.000 557.000 409.000 585.000 784.000
Regnskap for  Bekkestua Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.733.000 6.278.000 5.696.000 5.848.000 5.766.000
Driftskostnader -6.414.000 -6.084.000 -5.928.000 -5.848.000 -5.553.000
Driftsresultat 320.000 195.000 -232.000 0 213.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 320.000 196.000 -232.000 1.000 213.000
Skattekostnad -73.000 -47.000 56.000 0 -58.000
Årsresultat 247.000 149.000 -176.000 1.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 239.000 308.000 277.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 844.000 591.000 775.000 1.191.000
Sum eiendeler 1.232.000 1.083.000 899.000 1.052.000 1.285.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 437.000 289.000 465.000 664.000
Sum egenkapital 294.000 557.000 409.000 585.000 784.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 526.000 490.000 464.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 1.231.000 1.083.000 899.000 1.053.000 1.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.733.000 6.278.000 5.696.000 5.848.000 5.766.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.733.000 6.278.000 5.696.000 5.848.000 5.766.000
Varekostnad -2.447.000 -2.308.000 -2.208.000 -2.188.000 -2.076.000
Lønninger -2.640.000 -2.514.000 -2.465.000 -2.514.000 -2.301.000
Avskrivning -42.000 -40.000 -39.000 -34.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.291.000 -1.240.000 -1.203.000 -1.133.000 -1.176.000
Driftskostnader -6.414.000 -6.084.000 -5.928.000 -5.848.000 -5.553.000
Driftsresultat 320.000 195.000 -232.000 0 213.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -510.000 0 0 -200.000 0
Årsresultat 247.000 149.000 -176.000 1.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 52.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 209.000 234.000 256.000 277.000 94.000
Sum varige driftsmidler 209.000 234.000 256.000 277.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 209.000 239.000 308.000 277.000 94.000
Varebeholdning 107.000 101.000 83.000 96.000 75.000
Kundefordringer 30.000 55.000 23.000 5.000 4.000
Andre fordringer 16.000 5.000 22.000 13.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 869.000 684.000 463.000 661.000 1.085.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 844.000 591.000 775.000 1.191.000
Sum eiendeler 1.232.000 1.083.000 899.000 1.052.000 1.285.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 437.000 289.000 465.000 664.000
Sum egenkapital 294.000 557.000 409.000 585.000 784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 4.000 4.000
Leverandørgjeld 143.000 120.000 128.000 26.000 65.000
Betalbar skatt 53.000 0 0 0 55.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 198.000 166.000 204.000 201.000
Utbytte -510.000 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 208.000 196.000 234.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 526.000 490.000 464.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 1.231.000 1.083.000 899.000 1.053.000 1.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 318.000 101.000 311.000 693.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1 1.7 2.4
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1 1.5 2.3
Soliditet 23.9 51.4 45.5 55.6 61.0
Resultatgrad 4.8 3.1 -4.1 0.0 3.7
Rentedekningsgrad 214.0
Gjeldsgrad 3.2 0.9 1.2 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 2 18.1 -25.7 0.1 16.6
Signatur
23.01.2009
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex