Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkstudio As
Juridisk navn:  Bekkstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandroen 4 Sandroen 4 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 911717948
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
1187.5%
Egenkapital  
  
28.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 663.000 612.000 580.000 896.000 895.000
Resultat: 103.000 8.000 3.000 146.000 79.000
Egenkapital: 286.000 223.000 218.000 216.000 109.000
Regnskap for  Bekkstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 663.000 612.000 580.000 896.000 895.000
Driftskostnader -559.000 -604.000 -575.000 -747.000 -815.000
Driftsresultat 104.000 8.000 5.000 149.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt 103.000 8.000 3.000 146.000 79.000
Skattekostnad -40.000 -4.000 -1.000 -38.000 -21.000
Årsresultat 63.000 5.000 2.000 107.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 457.000 357.000 450.000 522.000 324.000
Sum omløpsmidler 102.000 139.000 100.000 167.000 305.000
Sum eiendeler 559.000 496.000 550.000 689.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 193.000 188.000 186.000 79.000
Sum egenkapital 286.000 223.000 218.000 216.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 19.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 273.000 321.000 453.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 496.000 550.000 688.000 629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.000 591.000 576.000 894.000 894.000
Andre inntekter 4.000 21.000 4.000 2.000 0
Driftsinntekter 663.000 612.000 580.000 896.000 895.000
Varekostnad -166.000 -181.000 -165.000 -234.000 -440.000
Lønninger 0 0 -1.000 0 -2.000
Avskrivning -213.000 -168.000 -138.000 -98.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -255.000 -271.000 -415.000 -309.000
Driftskostnader -559.000 -604.000 -575.000 -747.000 -815.000
Driftsresultat 104.000 8.000 5.000 149.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 5.000 2.000 107.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 457.000 357.000 450.000 522.000 324.000
Sum varige driftsmidler 457.000 357.000 450.000 522.000 324.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 457.000 357.000 450.000 522.000 324.000
Varebeholdning 25.000 73.000 44.000 93.000 137.000
Kundefordringer 17.000 9.000 14.000 66.000 30.000
Andre fordringer 50.000 39.000 35.000 2.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 19.000 7.000 6.000 52.000
Sum omløpsmidler 102.000 139.000 100.000 167.000 305.000
Sum eiendeler 559.000 496.000 550.000 689.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 193.000 188.000 186.000 79.000
Sum egenkapital 286.000 223.000 218.000 216.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000 19.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 19.000 7.000
Leverandørgjeld 27.000 66.000 2.000 39.000 98.000
Betalbar skatt 40.000 15.000 9.000 26.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 10.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 193.000 309.000 378.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 273.000 321.000 453.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 496.000 550.000 688.000 629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -171.000 -134.000 -221.000 -286.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet 51.2 4 39.6 31.4 17.3
Resultatgrad 15.7 1.3 0.9 16.6 8.9
Rentedekningsgrad 2.5 37.5 40.0
Gjeldsgrad 1 1.2 1.5 2.2 4.8
Total kapitalrentabilitet 18.6 1.6 0.9 21.8 12.7
Signatur
21.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex