Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bele Kraft AS
Juridisk navn:  Bele Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95869715
Fridtjof Nansens Plass 6 C/O Clemens Kraft Rottåsvegen 312 Fax: 71689971
0160 Oslo 6628 Meisingset
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 995357895
Aksjekapital: 4.491.748 NOK
Etableringsdato: 3/25/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.82%
Resultat  
  
-677.44%
Egenkapital  
  
-34.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.274.000 2.928.000 3.334.000 3.278.000 1.629.000
Resultat: -768.000 133.000 -1.798.000 500.000 -2.073.000
Egenkapital: -4.040.000 -3.009.000 -4.489.000 -2.691.000 -3.191.000
Regnskap for  Bele Kraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.274.000 2.928.000 3.334.000 3.278.000 1.629.000
Driftskostnader -3.026.000 -1.811.000 -4.068.000 -1.543.000 -2.275.000
Driftsresultat 247.000 1.116.000 -734.000 1.736.000 -646.000
Finansinntekter 0 0 0 17.000 15.000
Finanskostnader -1.015.000 -983.000 -1.064.000 -1.252.000 -1.442.000
Finans -1.015.000 -983.000 -1.064.000 -1.235.000 -1.427.000
Resultat før skatt -768.000 133.000 -1.798.000 500.000 -2.073.000
Skattekostnad 237.000 -74.000 0 0 0
Årsresultat -531.000 60.000 -1.798.000 500.000 -2.073.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.132.000 27.143.000 26.420.000 27.182.000 27.369.000
Sum omløpsmidler 1.075.000 1.088.000 1.087.000 665.000 220.000
Sum eiendeler 27.207.000 28.231.000 27.507.000 27.847.000 27.589.000
Sum opptjent egenkapital -4.240.000 -3.209.000 -4.689.000 -2.891.000 -3.391.000
Sum egenkapital -4.040.000 -3.009.000 -4.489.000 -2.691.000 -3.191.000
Sum langsiktig gjeld 27.840.000 28.519.000 29.261.000 29.958.000 29.210.000
Sum kortsiktig gjeld 3.407.000 2.722.000 2.735.000 580.000 1.571.000
Sum gjeld og egenkapital 27.207.000 28.232.000 27.507.000 27.847.000 27.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.257.000 2.928.000 3.334.000 3.278.000 1.629.000
Andre inntekter 16.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.274.000 2.928.000 3.334.000 3.278.000 1.629.000
Varekostnad -925.000 -798.000 -2.122.000 -264.000 -224.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -748.000 -623.000 -762.000 -762.000 -726.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.353.000 -390.000 -1.184.000 -517.000 -1.325.000
Driftskostnader -3.026.000 -1.811.000 -4.068.000 -1.543.000 -2.275.000
Driftsresultat 247.000 1.116.000 -734.000 1.736.000 -646.000
Finansinntekter 0 0 0 17.000 15.000
Finanskostnader -1.015.000 -983.000 -1.064.000 -1.252.000 -1.442.000
Finans -1.015.000 -983.000 -1.064.000 -1.235.000 -1.427.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -531.000 60.000 -1.798.000 500.000 -2.073.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.294.000 1.057.000 98.000 98.000 98.000
Fast eiendom 24.838.000 0 0 0 27.271.000
Maskiner anlegg 0 26.087.000 26.322.000 27.084.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.838.000 26.087.000 26.322.000 27.084.000 27.271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.132.000 27.143.000 26.420.000 27.182.000 27.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 851.000 329.000 564.000 434.000 104.000
Andre fordringer 3.000 38.000 42.000 119.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 221.000 722.000 481.000 113.000 0
Sum omløpsmidler 1.075.000 1.088.000 1.087.000 665.000 220.000
Sum eiendeler 27.207.000 28.231.000 27.507.000 27.847.000 27.589.000
Sum opptjent egenkapital -4.240.000 -3.209.000 -4.689.000 -2.891.000 -3.391.000
Sum egenkapital -4.040.000 -3.009.000 -4.489.000 -2.691.000 -3.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 0 0 387.000 643.000
Sum langsiktig gjeld 27.840.000 28.519.000 29.261.000 29.958.000 29.210.000
Leverandørgjeld 161.000 308.000 78.000 75.000 869.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 215.000 68.000 120.000 57.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.022.000 2.346.000 2.537.000 62.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 3.407.000 2.722.000 2.735.000 580.000 1.571.000
Sum gjeld og egenkapital 27.207.000 28.232.000 27.507.000 27.847.000 27.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.332.000 -1.634.000 -1.648.000 85.000 -1.351.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 1.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 1.2 0.2
Soliditet -14.8 -10.7 -16.3 -9.7 -11.6
Resultatgrad 7.5 38.1 53.0 -39.7
Rentedekningsgrad 0.2 1.1 -0.7 1.4 -0.4
Gjeldsgrad -7.7 -10.4 -7.1 -11.3 -9.6
Total kapitalrentabilitet 0.9 4 -2.7 6.3 -2.3
Signatur
11.05.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex