Beliza Vestkanten AS
Juridisk navn:  Beliza Vestkanten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935090
Postboks 60 Loddefjord Bjørndalsstølen 34 Fax:
5881 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991651055
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inventa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.32%
Resultat  
  
-455.06%
Egenkapital  
  
-343.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Resultat: -494.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Egenkapital: -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Regnskap for  Beliza Vestkanten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Driftskostnader -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000 -3.913.000
Driftsresultat -423.000 25.000 197.000 260.000 197.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 11.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -117.000 -92.000 -85.000 -84.000
Finans -71.000 -114.000 -80.000 -74.000 -83.000
Resultat før skatt -494.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Skattekostnad 109.000 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -446.000 -357.000 -474.000 -659.000
Sum egenkapital -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 160.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Varekostnad -2.523.000 -2.536.000 -2.479.000 -2.138.000 -2.617.000
Lønninger -961.000 -906.000 -870.000 -644.000 -702.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -723.000 -1.003.000 -649.000 -675.000 -594.000
Driftskostnader -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000 -3.913.000
Driftsresultat -423.000 25.000 197.000 260.000 197.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 11.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -117.000 -92.000 -85.000 -84.000
Finans -71.000 -114.000 -80.000 -74.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 0 0 0 0
Varebeholdning 942.000 997.000 962.000 774.000 707.000
Kundefordringer 9.000 10.000 11.000 13.000 6.000
Andre fordringer 60.000 3.000 51.000 53.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 23.000 6.000 9.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -446.000 -357.000 -474.000 -659.000
Sum egenkapital -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 223.000 276.000 272.000 281.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 160.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.017.000 423.000 609.000 405.000 620.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 162.000 106.000 208.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 124.000 66.000 95.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -514.000 48.000 -23.000 -140.000 -325.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -43.4 -10.8 -2.2 -16.5 -42.7
Resultatgrad -11.2 0.6 4.7 7.0 4.8
Rentedekningsgrad -5.6 0.2 2.1 3.2 2.4
Gjeldsgrad -3.3 -10.2 -45.8 -7.1 -3.3
Total kapitalrentabilitet -36.6 2.7 20.3 31.9 26.0
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex