Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Beltegraving AS
Juridisk navn:  Beltegraving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90519948
Postboks 52 C/O Egil Torgersen Fax: 33387424
3144 Veierland 3144 Veierland
Fylke: Kommune:
Vestfold Nøtterøy
Org.nr: 986499911
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/20/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.39%
Resultat  
  
-53.61%
Egenkapital  
  
10.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000 5.319.000
Resultat: 270.000 582.000 783.000 -20.000 -530.000
Egenkapital: 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000 2.648.000
Regnskap for  Beltegraving AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000 5.319.000
Driftskostnader -2.425.000 -2.836.000 -2.974.000 -4.103.000 -5.786.000
Driftsresultat 263.000 581.000 756.000 -35.000 -467.000
Finansinntekter 9.000 9.000 31.000 23.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -3.000 -9.000 -66.000
Finans 7.000 0 28.000 14.000 -62.000
Resultat før skatt 270.000 582.000 783.000 -20.000 -530.000
Skattekostnad -70.000 -151.000 -222.000 4.000 122.000
Årsresultat 199.000 431.000 561.000 -16.000 -408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.368.000 1.138.000 1.345.000 1.162.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.743.000 2.302.000 2.181.000 1.367.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 1.784.000 1.584.000 1.173.000 2.232.000 2.248.000
Sum egenkapital 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000 2.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 320.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 897.000 2.074.000 711.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000 3.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.662.000 3.272.000 3.278.000 3.856.000 4.974.000
Andre inntekter 25.000 146.000 451.000 213.000 345.000
Driftsinntekter 2.687.000 3.418.000 3.730.000 4.069.000 5.319.000
Varekostnad -236.000 -620.000 -572.000 -1.499.000 -1.275.000
Lønninger -1.078.000 -1.060.000 -990.000 -1.091.000 -1.945.000
Avskrivning -433.000 -449.000 -533.000 -479.000 -791.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -678.000 -707.000 -879.000 -1.034.000 -1.775.000
Driftskostnader -2.425.000 -2.836.000 -2.974.000 -4.103.000 -5.786.000
Driftsresultat 263.000 581.000 756.000 -35.000 -467.000
Finansinntekter 9.000 9.000 31.000 23.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -3.000 -9.000 -66.000
Finans 7.000 0 28.000 14.000 -62.000
Konsernbidrag 0 -20.000 -221.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 431.000 561.000 -16.000 -408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 88.000 102.000 242.000 238.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 618.000 712.000 1.082.000 415.000 1.279.000
Driftsløsøre 654.000 338.000 161.000 505.000 797.000
Sum varige driftsmidler 1.272.000 1.050.000 1.242.000 920.000 2.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.368.000 1.138.000 1.345.000 1.162.000 2.314.000
Varebeholdning 60.000 53.000 42.000 68.000 58.000
Kundefordringer 261.000 378.000 592.000 552.000 1.226.000
Andre fordringer 42.000 53.000 38.000 53.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.255.000 1.258.000 1.631.000 1.508.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.743.000 2.302.000 2.181.000 1.367.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 1.784.000 1.584.000 1.173.000 2.232.000 2.248.000
Sum egenkapital 2.184.000 1.984.000 1.573.000 2.632.000 2.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 320.000
Leverandørgjeld 123.000 77.000 80.000 336.000 175.000
Betalbar skatt 78.000 130.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 178.000 92.000 130.000 277.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 542.000 512.000 1.902.000 245.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 897.000 2.074.000 711.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.881.000 3.647.000 3.343.000 3.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 816.000 846.000 228.000 1.470.000 654.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 1.1 3.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.1 3.0 1.9
Soliditet 73.1 68.9 43.1 78.7 71.9
Resultatgrad 9.8 1 20.3 -0.9 -8.8
Rentedekningsgrad 131.5 64.6 262.3 -1.3 -7.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 20.5 21.6 -0.4 -12.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex