Bemanning 24-7 Limited
Juridisk navn:  Bemanning 24-7 Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots Veg 27 Magnus Barfots Veg 27 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 995917122
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/20/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
143.3%
Resultat  
  
-202.99%
Egenkapital  
  
-143.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 708.000 291.000
Resultat: -69.000 67.000
Egenkapital: -21.000 48.000
Regnskap for  Bemanning 24-7 Limited
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 708.000 291.000
Driftskostnader -777.000 -225.000
Driftsresultat -69.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -69.000 67.000
Skattekostnad 0 -19.000
Årsresultat -69.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 227.000 290.000
Sum eiendeler 227.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 48.000
Sum egenkapital -21.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.000 291.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 708.000 291.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -414.000 -26.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -199.000
Driftskostnader -777.000 -225.000
Driftsresultat -69.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -69.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 42.000
Andre fordringer 29.000 170.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 198.000 78.000
Sum omløpsmidler 227.000 290.000
Sum eiendeler 227.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 48.000
Sum egenkapital -21.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 197.000 57.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 48.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2
Soliditet -9.3 16.6
Resultatgrad -9.7 23.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -11.8 5.0
Total kapitalrentabilitet -30.4 23.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex