Bena Invest AS
Juridisk navn:  Bena Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93029897
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 980671127
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-479.75%
Egenkapital  
  
-72.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 128.000
Resultat: -300.000 79.000 113.000 76.000 1.579.000
Egenkapital: 111.000 411.000 332.000 219.000 -956.000
Regnskap for  Bena Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 128.000
Driftskostnader -82.000 -23.000 -6.000 -23.000 -23.000
Driftsresultat -82.000 -23.000 -6.000 -23.000 105.000
Finansinntekter 1.424.000 982.000 1.200.000 1.200.000 3.200.000
Finanskostnader -1.642.000 -880.000 -1.082.000 -1.101.000 -1.726.000
Finans -218.000 102.000 118.000 99.000 1.474.000
Resultat før skatt -300.000 79.000 113.000 76.000 1.579.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -300.000 79.000 113.000 76.000 1.579.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000 25.276.000
Sum omløpsmidler 828.000 46.000 1.000 1.000 8.000
Sum eiendeler 21.806.000 25.988.000 25.198.000 25.117.000 25.284.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -789.000 -868.000 -981.000 -1.056.000
Sum egenkapital 111.000 411.000 332.000 219.000 -956.000
Sum langsiktig gjeld 18.949.000 24.000.000 22.826.000 22.826.000 22.826.000
Sum kortsiktig gjeld 2.747.000 1.577.000 2.041.000 2.071.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 21.807.000 25.988.000 25.199.000 25.116.000 25.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 128.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 128.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -23.000 -6.000 -23.000 -23.000
Driftskostnader -82.000 -23.000 -6.000 -23.000 -23.000
Driftsresultat -82.000 -23.000 -6.000 -23.000 105.000
Finansinntekter 1.424.000 982.000 1.200.000 1.200.000 3.200.000
Finanskostnader -1.642.000 -880.000 -1.082.000 -1.101.000 -1.726.000
Finans -218.000 102.000 118.000 99.000 1.474.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -300.000 79.000 113.000 76.000 1.579.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000 25.276.000
Sum anleggsmidler 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000 25.276.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 828.000 46.000 1.000 1.000 8.000
Sum omløpsmidler 828.000 46.000 1.000 1.000 8.000
Sum eiendeler 21.806.000 25.988.000 25.198.000 25.117.000 25.284.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -789.000 -868.000 -981.000 -1.056.000
Sum egenkapital 111.000 411.000 332.000 219.000 -956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 665.000 1.320.000 1.923.000
Sum langsiktig gjeld 18.949.000 24.000.000 22.826.000 22.826.000 22.826.000
Leverandørgjeld 9.000 0 0 5.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.738.000 1.577.000 1.376.000 747.000 1.485.000
Sum kortsiktig gjeld 2.747.000 1.577.000 2.041.000 2.071.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 21.807.000 25.988.000 25.199.000 25.116.000 25.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.919.000 -1.531.000 -2.040.000 -2.070.000 -3.406.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 0.5 1.6 1.3 0.9 -3.8
Resultatgrad 82.0
Rentedekningsgrad 1.1 1.1 1.9
Gjeldsgrad 195.5 62.2 74.9 113.7 -27.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 3.7 4.7 4.7 13.1
Signatur
14.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex